Vad innebär facilitering? Hur får man facilitering att funka?

Tredje benet i SteP Educations verksamhet vilar på facilitering. Facilitering är ett internationellt välkänt begrepp, men här i Sverige kan det behövas en förklaring av begreppet och var det gör för nytta i en verksamhet. Låt oss ställa de klassiska frågorna, vad (begrepp och generell förklaring), varför, Vad kan det leda till, Hur kan det gå till? Och Vem kan behöva kunskap om facilitering?
(Letar du efter utbildning i Facilitering – ta kontakt så kommer jag och lyssnar!)

Begreppet

Facilitering i det lilla mötet

Att facilitera – underlätta, smörja hjulen, lägga gången öppna vägen, öppna dörren till, snabba på, hjälpa på traven. (källa se nedan) Facil=lätt på spanska

Facilitering handlar om konsten att leda människor genom processer, mot överenskomna mål, på ett sätt som uppmuntrar deltagande, ägarskap & produktivitet från alla som är involverade.

Dave Sibbet

Processer där facilitering underlättar kan vara;

 • Organisationsförändringar och strategiska processer
 • Teamarbete
 • Möten, små som stora
 • Individuellt arbete/uppdrag (JAGledarskap)

Tre Grundprinciper och TIPS för klok facilitering

 1. Skapa ett engagemang och sätta takten och tonen t ex hitta potentialen i varje situation, sätta en takt som kan hållas, skapa ett tryggt klimat & hantera konflikter på ett kreativt sätt.
 2. Fatta beslut och styra flödet och processen t ex att komma överens hur beslut ska fattas här, Veta när det är dags att leda och när det är dags att följa, vara intresserad och inte intressant
 3. Se de steg som tas och vara ett stöd t ex tolka och omformulera problem till möjligheter, visa på processen och var vi är/hur långt vi har kommit, koppla till helheten, sammanfatta och fånga upp trådar, skapa ”minnen” i form av dokumentation eller annan symbolik.

Varför är facilitering viktigt i organisationer?

Facilitering är en viktig del i ledarskapet. Många av oss lägger oändligt med tid på möten och processer. Facilitering handlar om att göra dessa, inte bara effektivare, utan med en gemensam överblick komma till insikt om vad som är viktigt och därmed kunna fokusera och prioritera. Därför är det viktigt att få till följande;

 • Att alla deltar och tar ansvar för resultatet
 • Att deltagarna känner sig trygga
 • Att möten och processer genererar resultat och leder till det som det är tänkt att leda till
 • Att de som är med, gillar att vara med i processen

Vem har nytta av att lära sig facilitera?

Facilitera har inte med makt att göra. Du behöver heller inte vara chef för att facilitera. Tvärtom kan det vara bra att som chef, släppa fram sina medarbetare och låta dem ta ansvar för facilitering av till exempel olika möten. Då får fler i gruppen en förståelse för bland annat hur viktigt det är att allt blir klart och tydligt, och att alla efter diskussion och processledning, drar åt samma håll.

I en organisation kan man använda antingen en medlem i teamet, eller använda en extern facilitator. Tänk på att använda en facilitator som delar med sig så mycket som möjligt av sin kunskap, så att teamet kan klara sina egna möten löpande. Det kan vara klokt att ha en extern facilitator vid uppstart av projekt/team, vid speciella utmaningar och vid avslut av ett projekt eller uppdrag för att samla upp och reflektera. En extern facilitator lägger sig sällan i själva sakfrågan, utan arbetar med själva processen.

Facilitering i större grupper

Vad är målet med klok facilitering?

(fördelar med klok facilitering) (inspiration av Sibbet)

 • Att få större motivation och produktivitet
 • Att använda flexibilitet som svar på förändring
 • Att göra bättre kopplingar till organisationens mål
 • Ett aktivt deltagande och ”empowerment”
 • Att skapa en rikare och mer lärande arbetsplats
 • Framförallt – Att spara tid & resurser

 

 

Det kan ibland vara en otacksam roll att vara facilitator. Mycket av arbetet görs före och efter, och det som till synes tycks flyta lätt, har ofta inneburit noggrant tankearbete. För oss som arbetar med att facilitera kan vi bara bli bättre på att stå upp för vår kunskap, och dela med oss. Det kräver både mod, erfarenhet och nyfikenhet att vara facilitator. Och framförallt – träning!

 


Mitt bästa tips!

Använd greytogreenmodellen för att facilitera! Fungerar utmärkt och öppnar upp för andra vägar. www.greytogreen.se