Utbildningen Mitt ledarskap

 1. Det handlar om Ditt eget Ledarskap.
 2. Det handlar om din Energi och (arbets-)glädje.
 3. Det handlar om att våga/vilja ta ett steg till. 

MedarbetarBOOST för Nyckelpersoner med fokus på konkret och direkt användbart Vardagsledarskap samtidigt som de bygger en grund för livslångt lärande. MITT Ledarskap.

Aldrig har MITT LEDARSKAP varit viktigare. När du är redo och vill ta ett steg till, då är utbildningen en riktigt klok investering. Du ska hålla länge i arbetslivet och hitta din väg. Då behövs kontinuerligt både utbildning och reflektion. Välj den form som passar ditt lärande bäst. Individuellt eller i grupp.

 

Utbildningen MITT Ledarskap finns i 2 former

 1. Individuell utbildning som startar när du behöver den. 6-7 tillfällen.
 2. Utbildning i grupp, 2+1 dagar samt individuell uppföljning 2 månader efteråt. Fasta datum 2 gr/år med fler deltagare.

Mitt Ledarskap INDIVIDUELL utbildning

MITT Ledarskap individuellt, utgår från dig som person och rent kunskapsmässigt från 5 olika perspektiv. Din aktuella situation, din roll just nu och det som du vill åstadkomma i arbetslivet påverkar också innehållet. Timingen är unik och mycket klok! Världen behöver kloka människor som tänker till och bidrar.

Det finns en genomarbetad och klok struktur, som ger programmet stadga och fokus. Plats för samtal och reflektioner finns både under och mellan tillfällena.

 • Mitt Ledarskap Nu och genom livet
 • Att leda verksamheten/Mitt uppdrag/Mitt företag/Göra mitt jobb
 • Att leda mig själv
 • Att leda andra – informellt och/eller formellt
 • Att växa – inte bara för min egen skull
 • Att hitta mitt eget Ledarskap – inifrån och ut

Alla tillfällen handlar om att ”MITT Ledarskap” ska bli så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Om du är ledare lägger vi extra fokus på att leda andra. Är du inte formellt ledare lägger vi extra fokus på ditt eget Ledarskap och din glöd och Motivation. Utbildningen är 6-7 tillfällen, antingen digitalt eller på plats på station B, Borgeby Slott.

 

Jag valde att gå utbildning hos Step Education eftersom jag kände att jag hamnat i ett vägskäl där min ambition och mina nuvarande utmaningar gick åt olika håll. Jag behövde verktyg för att sammanfoga de två, för att hitta glädje och balans. Birgitta lyssnade in mina behov och kunde väldigt skarpt läsa av de verktyg jag skulle komma att behöva. Utbildningen var tydligt organiserad och genomtänkt samtidigt som den gick att anpassa till de spontana tankar och känslor som kan uppkomma vid djupare reflekterande. Det har varit ögonöppnande, utmanande, utvecklande och framförallt nödvändigt att gå denna utbildning. Det finns ingen tvekan om att mitt personliga och professionella ledarskap uppgraderats med verktyg som kommer förbli grunden för mitt tänkande.
Nura deltagare 2019/2020

 

MITT Ledarskap i grupp

Den öppna utbildningen utgår från utmaningen att vara Autentisk i ditt ledarskap. Både när det gäller att leda dig själv, när du leder andra (det gör vi alla!) och när du leder den verksamhet du är ansvarig för. Antingen det är ett bolag, ett affärsområde, kunder eller projekt.

Den öppna utbildningen bygger på 5 grundbultar.

 1. Hållbar Arbetslivsstil
  Skapa och var rädd om din personliga Energi. Lär dig mer om hur du laddar ditt livsbatteri, på kort och på lång sikt. Träna på att Twista och spara Energi i de situationer du ställs inför. Få tid att reflektera kring var du vill lägga din Energi. Här och nu, och i livet. Tankemodellen vi använder heter from greytogreen.
 2. Konsten att skapa Förtroende
  Lär dig hur du snabbt skapar förtroende i alla situationer och i möten. Hur kan du vara autentisk i ditt sätt att leda och i ditt sätt att vara. Det handlar både om att lita på dig själv och din egen förmåga och att lyfta fram andra genom att stötta och utmana dem. Vi lägger fokus på konsten att ställa frågor, snarare än att boosta egot.
 3. Att våga växa
  Att växa utan att visa sårbarhet är omöjligt. Brene Browns böcker och forskning pekar tydligt dit. Ändå är det ofta som vi tvekar och det i grunden osäkra egot tar över. Det kräver ett visst mod att visa sin sårbarhet. Mod och självinsikt. När vi känner oss själva väl och har självinsikt, då kan vi välja var vi vill lägga vår Energi. På att växa. På att göra skillnad.
 4. Affärsnytta OCH samhällsnytta
  Vi siktar på god Ekonomi långsiktigt. Det innebär att koppla det vi lär oss både till Affärsnyttan för verksamheten och till samhällsnytta. Det är uppenbart att ingen kan klara sig själv. Vi behöver hjälpas åt och dra tillsammans i världens största projekt. De globala målen för Hållbar utveckling.
 5. Livslångt lärande, Mål nummer 4
  Mitt huvudmål är Livslångt lärande. Genom mitt sätt att leda utbildningen kommer du att märka det. Att skapa tid för kunskapsinhämtning, träna på frånvaro av ego och att både stötta och utmana dig på ett genuint sätt. Det handlar om konsten att ställa kloka frågor och hämta sin grund i ledarskapet där. Det handlar om – Nyfikenhet!

 

Birgitta är professionell, ödmjuk, tydlig, enkel och respektfull. Hon såg alla i gruppen, ingen mer, ingen mindre. Fantastisk facilitering!

 

Klokt sagt om förtroende och vikten av densamma för affärsnytta

Stephen Covey, känd för sina böcker ”Speed of Trust och Smart Trust” argumenterar för att förtroende knappast är en mjuk social företeelse. Det handlar om en tuff, ekonomisk pådrivare för alla organisationer. Han la också märke till hur mycket energi och låg produktivitet som en följd av när personer försöker klura ut hur den andra fungerar.

Amy Trust också från Harvard Business School säger det rakt på sak. För att människor ska uppleva din kompetens som en tillgång snarare än som ett hot, behöver du först skapa förtroende.

Aktuella utmaningar för Ledare och Nyckelpersoner idag som påverkar innehållet

 • Världen är annorlunda nu än för några månader sedan, det är mycket att ta in och förhålla sig till.
 • Att sitta hemma och jobba kräver både kultur och struktur – även om inte du gör det, så gör många andra det.
 • Att leda på distans är en tuffare utmaning och kräver definitivt mer kunskap
 • Att inte träffas sina kollegor/medarbetare fysiskt under en längre tid kan ge stora förändringar i måendet – för alla.
 • Jag/Du kanske inte är orolig, men den kollektiva oron är massiv och kan påverka på ett helt annat sätt

MITT Ledarskap bygger på principen inifrån och ut. Att hitta ditt eget Ledarskap snarare än att kopiera någon annans ledarskapsstil. Det tar lite längre tid, men är betydligt mer genuint och kommer att vara en av de nycklar du hämtar in som räcker hela livet. Dessutom är det en utbildning som fortsätter växa även efter att utbildningen är avslutad.


Tankemodellen vi lärt oss, är så enkel att man riskerar använda den varje dag

Mikael Gudmundsson Affärsutvecklare Unionen

När förtroendet ökar, minskar kostnaderna och hastigheten ökar.
Stephen Covey
Speed of Trust

Mitt Ledarskap
Individuell Utbildning

Vad – Mitt Ledarskap Individuell Utbildning

Att skapa glöd och Motivation i Mitt Ledarskap OCH mitt Vardagsledarskap.

Hur – Minst 6-7 tillfällen om ca 2 timmar

Via Zoom eller på plats i Borgey Slott.
2.200 kr/tillfälle +moms.

Vem – Du är ledare eller Nyckelperson

och vill fortsätta växa och lära för livet. Kanske har du ett vägval framför dig eller att du vill stanna upp och reflektera kring din egen potential.

Varför – Reflektion, lärande och handlingskraft

har aldrig varit viktigare än nu. Det handlar inte bara om Affärsnytta, utan om Global Hållbar Utveckling där vi alla utmanas att bidra och göra vårt bästa. Du också.

När – Vi startar direkt.

Sedan är takten upp till dig.

Mitt Ledarskap
Öppen Utbildning

Vad – Mitt Ledarskap öppen utbildning.

Att skapa förtroende, lära mer om att spara Energi och att fylla på densamma. Att vara autentisk i mitt sätt att vara och leda.

Hur – 2+1 dagar samt en individuell uppföljning.

Paketpris 16.900 kr+moms.

Vem – Du är nyckelperson och ledare som vill fortsätta växa.

Du har kvar din nyfikenhet och ser möjligheter att lära för livet. Kanske har du en ny roll framför dig, eller så har du jobbat länge med densamma och vill få konkreta redskap och vanor som du kan använda direkt.

Varför – Att snabbt kunna skapa förtroende har aldrig varit viktigare än nu.

För var och en person! Det handlar inte bara om Affärsnytta, utan om Global Hållbar Utveckling där vi alla utmanas att bidra och göra vårt bästa.

När – Fasta datum

Omgång 44: 29-30 juni samt 14 september 2021
Omgång 45: 25+26 nov 2021 samt 18 jan 2022