Meningsfullt Ledarskap skapar långsiktig Affärsnytta och självständiga, samarbetskunniga medarbetare.

Fokus för mig är att de utbildningar som du investerar i verkligen ger effekt och för företaget framåt. Detta oavsett om det är utbildningar för en person, en aktiv nätverksgrupp eller en större utbildningssatsning för alla. Då krävs det att utbildningarna är träffsäkra och fokuserade! För att de ska bli det, krävs ett engagemang kring frågan varför. Varför gör vi det här? Har du inte tid att göra det arbetet själv – ta hjälp! Av mig, eller någon annan.

Utrullningen av AI innebär att den som ska programmera behöver ha extremt god Människo-kännedom. Med andra ord, hög självkännedom! Det gör man inte i en handvändning. //B

Kanske du får gå till ägarintentionerna för att hitta svaret – och därigenom skapa en angelägenhet internt. Bara då kommer det att vara rimligt att investera tid! Förstår alla angelägenheten och känner engagemang så kan ni nå långt. Det kommer att behövas!

Genom att fokusera på kritiskt tänkande, emotionell intelligens, kreativitet och medveten närvaro går det att säkerställa att vi inte bara överlever i en AI-driven värld, utan också hittar ett högre syfte som tar oss till en ny nivå i människans utveckling. //Jennie Sinclair AI-expert Sydsvenska Dagbladet 16 aug 2023

Bra genomförande och tydlig struktur är A och O

Med en tydlig struktur och vägledning från mig, är det lättare att vara kreativ och modig i upplägget. Att uppskatta och se det som växer i asfalt och att inte alltid göra som alla andra. För att kunna genomföra kompetensutveckling på ett bra sätt, måste du veta vart du ska – men framförallt var du är idag. Det är även viktigt att verka via och tillsammans med dem som är viktiga påverkare i företaget. Dina nyckelpersoner. Var rädd om dem och ge dem rätt utbildning!

Lyft dina nyckelpersoner och vårda deras tid i bolaget.

Om en utbildning kostar 10 000 kr — och man bara har nytta av 20%, då har man förlorat 8000 kr på att välja fel. Lägg därtill förlorad arbetstid och frustration. Har du en nyckelperson som är viktig för företaget. Skicka dem till mig individuellt. 100% fokus på dem och deras Ledarskap. 100% långsiktig nytta.

Att lyssna är en underskattad Egenskap.
Jag är grym på det. 🙂
Utöver det, är jag kunnig, kreativ och ödmjuk.