Lägg ner tid (min och din) och spara tid

Fokus för SteP Education är att göra en skillnad – och se till att de utbildningar (och den kompetensutveckling) som företag investerar i verkligen ger effekt och för företagen framåt. Detta oavsett om det är utbildningar för en person, en aktiv nätverksgrupp eller en större utbildningssatsning. Då krävs det att utbildningarna är träffsäkra och fokuserade! För att de ska bli det, krävs ett engagemang kring frågan varför. Varför gör vi det här? Har du inte tid att göra det – ta hjälp!

Kanske man får gå till ägarintentionerna för att hitta svaret – och därigenom skapa en angelägenhet internt om att detta är viktigt. Är det viktigt, så är det nämligen ok att lägga ner tid! Förstår alla angelägenheten och känner ett eget engagemang så kan man nå långt.

Bra genomförande och tydlig struktur är A och O

Med en tydlig struktur och vägledning från SteP Education, är det lättare att vara kreativ och modig i upplägget. Att uppskatta och se det som växer i asfalt och att inte alltid göra som alla andra.

Ett bra genomförande är 90% av framgången och strategin 10, varav 8 är magkänsla
och 2 är analys.
Citat DI Intervju Percy Barnevik fredag 14 okt.

För att kunna genomföra kompetensutveckling på ett bra sätt, måste du veta vart du ska – men framförallt var du är idag. Det är även viktigt att verka via och tillsammans med dem som är viktiga påverkare i företaget. Det gäller att hitta drivkrafterna.

Våga utvärdera effekten

SteP Education utvärderar effekt och affärsnytta på alla uppdrag.  Däremot används klassiska utvärderingar mycket restriktivt. De brukar ha en tendens att landa i en generaliserande siffra som ”ska säga allt”. Sällan används den för det som den är tänkt till, nämligen som utveckling av liknande utbildningar, eller som underlag inför nästa steg.

Lämpliga frågor kan vara;

  • Vilken konkret nytta har du av denna utbildning? Ge några exempel.
  • Hur stor del av utbildningen kan du använda direkt i ditt arbete?
  • Hur stor del av utbildningen har du ingen som helst nytta av?

Vad personerna i fråga ”tycker om utbildningen” är mindre intressant. Däremot är det viktigt att ha roligt längs vägen. Humor kan vara mycket lärorikt ge bättre fokus.

Rationella val och anpassning (olika för flera)

Antingen du står inför stora eller små beslut, så handlar det om att ta sig tid att se på alternativen för att få en överblick. Den tiden finns sällan i organisationer idag.

Att välja kompetensutveckling är en strategisk fråga. Därför är det förundrande att så många väljer att inte välja rationellt. Att välja rationellt tar mer tid initialt, men i det långa loppet kostar det oändligt mycket mer tid och ”o”engagemang att välja fel eller att välja en halvbra utbildning.

En produktchef berättar om en säljutbildning han nyligen gått tillsammans med alla säljarna på företaget. —” Jo, det var förvisso intressant, men jag kan bara använda 20%.”

Det kan vara frestande att köpa in en utbildning som är ”lika för alla”. Man glömmer lätt att räkna den tid som personen är borta från sitt jobb, eller vad den frustration kostar som innebär att man är på fel plats och lär sig fel saker. Om en utbildning kostar 10 000 kr — och man bara har nytta av 20%, då har man förlorat 8000 kr på att välja fel. Lägg därtill förlorad arbetstid och frustration.

Det finns tre syften med att gå en utbildning.

En del söker inspiration. Andra förnöjelse.
De flesta företagsledare söker affärsnytta.
En utbildning med konkret affärsnytta kan man alltid räkna hem.
Utgångspunkten är att tid kostar pengar.