Sju Workshop-Boxar

Meningsfullt Ledarskap Steg för steg

trad-120

Ger rötter och stadga i bolaget

RÖD – Kan företag verkligen ha VÄRDERINGAR?

Eller – Att lyfta fram företagets grund och rötter ger stabilitet när företaget växer. 

Värderingar är personliga. 
Jag vet att många bolag gärna hävdar att Företag har värderingar. Min utgångspunkt är att människor har värderingar. Därför kan det vara viktigt att berättelsen om grundandet av företaget lyfts fram. De personer som skapat företag känner sannolikt till sina värderingar och genom att berätta om dem, kan de genomsyra bolaget på ett mer inspirerande och guidande sätt. Att arbeta med företagets syfte och historia kan därför vara viktigt. När en väl genomarbetad Vision kan ge riktning, så kan företagets rötter och historia ge en etisk kompass.

Att känna till sina egna värderingar är riktigt klokt, för att kunna fatta stabila och långsiktigt hållbara beslut.  För sig själv och för företaget.

Skapar ny Energi och bättre Flöde i bolaget.

ORANGE – En liten MedarbetarBOOST för alla!

Eller – Var rädd om din ENERGI och rikta den väl.

Din personliga energi och vad den ska räcka till, är begränsad. Därför är det klokt att tänka både på hur du laddar din energi, och dessutom hur du kan spara den energi du laddat upp! Lägg därtill insikter om potentiellt slöseri och du har redan räknat hem den här boxen.

Låt energin räcka så länge som möjligt! Lär dig hur just ditt batteri funkar och kanske kollegans och hela teamets! Hur kan vi twista och se fler perspektiv på det som händer i vardagen.

Visar på Drivkrafter och skapar kunskap om engagemang

GUL – Hur skapar/behåller vi hållbart ENGAGEMANG hos oss?

Eller – Varför går jag till jobbet – egentligen?

Utan engagemang stannar företaget. Med engagemang blir det lättare och framförallt roligare att förflytta sig. För alla.

Men varför gör vi som vi gör? Vad är det som driver mig och hur hänger allt ihop? Med hjälp av en egen Engagemangskarta, får du en helhet som är helt unik. En övning som stannar kvar mycket länge och både bekräftar och öppnar upp. Lämpligt är att först göra FokusBOX Orange och sedan gul.

En metafor som funkar för alla
Se på företaget som en mångsitsig cykel och medarbetarna som cyklister. Om ingen cyklar stannar företaget. Om någon cyklar alltför snabbt, eller om någon sitter och bromsar, blir det också konsekvenser.

Ökar förmågan att skapa förtroende, visa empati och våga växa. Mod att ta eget ansvar och att vara trygg i sig själv och i teamet. Att få fram det bästa i var och en av oss.

GRÖN – Riktiga samarbeten bygger på genuint FÖRTROENDE!

Eller – Varför behöver du, jag och världen EMPATI? 

När vi träffar någon ställer vi snabbt två frågor till oss själva:

  1. Kan jag lita på den här personen?
  2. Kan jag respektera den här personen?

Det innebär att ALLT vi kan lära oss om hur vi skapar förtroende och ömsesidig respekt är grymt viktigt. Mellan kollegor, kunder, ja alla människor vi träffar på. De tänker ju samma frågor om oss!

Finns det risker med att vi inte litar på varandra?
Absolut. Dessutom finns det många som är angelägna om att visa sig kloka och smarta att de är usla på att be om hjälp och att ställa frågor. Kunskapsöverföringen kan bli lidande, och teamet växer sakta eller inte alls.

På denna Workshop kan vi göra ett test och ta reda på vars och ens EMPATI-STIL. Viktigt när ett team ska växa och utvecklas.

Att våga ha konflikter. Att kommunicera lite klokare och få budskap att nå in. Att Ställa frågor! 

TURKOS – Kloka KONFLIKTER och KOMMUNIKATION som når fram och in.

Eller – Vad är o-klok kommunikation och varför är det grymt VIKTIGT med konflikter?

Det går inte att skapa långsiktig harmoni om man inte har konflikter. Att lära oss mer om hur konflikter faktiskt funkar är en investering för alla parter.

Att kommunicera o-klokt innebär att vi sällan får vårt budskap att nå fram hela vägen. Till kunder, till kollegor, ja till och med till oss själva. Det har inget företag råd med i längden

Deltagarna får en Klar Kommunikations-modell. Direkt praktiskt användbar vid Viktiga samtal, utvecklingssamtal och generell feedback.

Se visionen klarare. Se sitt bolag som del i något större. Stolthet! Generell och/eller specifik kunskap om de globala målen för hållbar utveckling.

 

MARINBLÅ – Hur ny-skapar vi vår VISION så att alla förstår den?

Eller varför det heter VI-sion och inte JAG-sion? 😊

En vision som förenklar, förenar och förklarar VARFÖR vi gör som vi gör.

Riktning ger klarhet
Med en klok vision som alla förstår och köper, skapar vi en riktning och en överblick så att alla ser och förstår både vårt Nuläge och VART vi är på väg. Det skapar en känsla av gemenskap OCH att vi är en del i att bidra till något större än oss själva.

Ta del i Världens största projekt
Vi använder oss av de 17 globala målen för hållbar utveckling och hämtar inspiration där. ALLA de målen ingår i världens största projekt. Att skapa en hållbar planet med kloka människor.

Ger insikt om vikten av Arbetsglädje för att kunna växa själv. 

 

LILA – Genuin ARBETSGLÄDJE och Yrkesstolthet

Eller – Vad gör dig stolt på arbetet och hur bidrar du till din egen Arbetsglädje?

Lycka är bara kortsiktig Energi/Batteripåfyllning och beror på andra och annat. För alla er som jagar efter lycka, sorry, men det här är inte en sådan workshop. På Workshop LILA, diskuterar vi vikten av genuin arbetsglädje, som går djupare och är mer långsiktig än lycka och som kommer inifrån.

Vi kommer också att se på vikten av att skratta tillsammans på arbetsplatsen. Humor kan verka både förlösande och lönar sig. Det kostar 30-40% i produktionsbortfall när arbetsglädje saknas, eller inte tas på allvar. Att du som jobbar, tar humor och glädje allvarligt – är en bra början. 🙂

Vem är ansvarig för min egen arbetsglädje? ….Det är ju jag!

FokusBOX Lila går utmärkt att köra som ett Föredrag för många. Ta kontakt så berättar jag mer.

FAKTARUTA

TID: 1–3 timmar Fokus på 1 huvudfråga.

PLATS: 3 alternativ: Utomhus. Inomhus med riktigt gott om plats. Virtuellt.

FÖR VEM? Dessa FokusBOXar Passar för ALLA på företaget. Jag anpassar till tid och ambition.

PRIS: 1–12 personer fast pris 15.000 kr + moms. Är ni fler än 12 personer be om prisförslag.

I PRISET INGÅR UTÖVER GENOMFÖRANDE:
Ett Förberedelsemöte och ett uppföljningsmöte på plats i Borgeby eller per telefon.

I PRISET INGÅR EJ:
Empati-test 300 kr/person. (Workshop Lila)

Värderingsövning – 100 kr/person. (Workshop röd)

Garudas test Fokusprofil – 1200 kr/person (Workshop grön)

Legopåsar – 50 kr/person. (workshop orange)

Lokal och förtäring. Ev resekostnader.

Möten och rådgivning utöver Ett planeringsmöte som ingår enligt ovan. Taxa 1200 kr/timme + moms.