Även en tusenmilafärd börjar med ett steg

Jag visste redan 2009, att jag skulle starta mitt företag. Jag behövde en bra affärsidé. Den kom i form av ett samtal.

— Min styrelseordförande sa att jag skulle ringa dig. Jag behöver en VD-utbildning!

Då hör jag mig själv säga; Då får jag väl fixa en utbildning bara till dig.”
Och så blev det. Jag träffade personen i fråga och vi gjorde en behovsanalys och utifrån det skapade jag en individuell utbildning med effektiva punktinsatser med hjälp av en handfull experter. Jag insåg att detta var för bra för att släppa. Jag hade hittat min affärsidé! Att skapa anpassade individuella utbildningar.”

Många år har gått sen dess. Individuella utbildningar är numera en produkt i min verksamhet, och jag håller själv i de flesta. Det område jag ser växer allra mest är facilitering. Att aktivt leda möten och workshops. Jag ser en enorm potential och affärsnytta  för mina kunder inom detta område!

Fokus för SteP Education och Birgitta Bobergh är utbildningar och rådgivning i Meningsfullt Ledarskap.

Verksamheten vilar på 3 ben.

  • Utbildning för Nyckelpersoner Enskilt eller i grupp
  • Rådgivning för beslutsfattare vid workshops
  • Facilitering & Mötesledning vid workshops och viktiga möten

Vill du ta ett steg till –och utvecklas inom Meningsfullt Ledarskap ta kontakt så lyssnar jag in dig.

Företaget heter SteP Education. För dig som tar ett steg. Birgitta Bobergh grundade SteP Education AB 1 nov 2010 och äger bolaget. I bolaget finns ingen aktiv styrelse, däremot ett antal samarbetspartners i olika former.

Boberghs kärnkompetens

Utbildning & mötes/workshopledning

Under snart 25 år har jag arbetat med utbildningar och Facilitering. Under dessa år har jag designat flera utbildningsprogram. Alltifrån styrelseutbildningar till kortare seminarier inom en mängd områden. Jag har jobbat med Facilitering i alla dess former och jag brinner för kloka möten med aktiv mötesledning och aktiva mötesdeltagare.

Styrelsefrågor & verksamhetsstyrning

Tidigare uppdrag som programansvarig för EFLs styrelseprogram och projektledare för 7 program i Styrelsekraft ger mig ett naturligt fokus mot bolagsstyrning pch därmed affärsnytta. Både ur ett ägar- styrelse- och VD-perspektiv. Eftersom trenden går allt mer mot ett aktivt styrelsearbete, där styrelsen spelar en större roll i företagets strategiska arbete är det en viktig faktor när man planerar större utbildningsinsatser både för styrelse och för ledning samt ägare. Det är lika viktigt när man tittar på ett företags eller en organisations hela möteskultur. 

Personlig Försäljning, med fokus på b2b

Många talar om personlig marknadsföring — jag talar om personlig försäljning. Under alla mina yrkesverksamma år har jag varit och är en stolt säljare. Att verkligen kunna business2business är ett hantverk! Det gäller att behandla sina kunder olika och verkligen förstå vad kunden behöver. Jag talar om att ha kunskap om bolagsstyrning, genuin nyfikenhet och jag talar om att — lyssna!

Vill du läsa mer? 

Ledstjärnor (eller värdegrund)

Att vara där jag är

Extremt närvarande — var mitt omdöme på en utbildning. Det är jag stolt över! Det innebär att jag när jag träffar dig, träffar jag just dig och ingen annan. Jag är genuint nyfiken på dig som kund, deltagare eller åhörare.  När jag lyssnar aktivt sprudlar mitt engagemang och inte minst min kreativitet! Jag skapar trygghet och energi till era möten!

Att vara ärlig och göra en skillnad

Jag strävar efter att vara ärlig i alla situationer både mot mig själv och gentemot andra.  Att vara ärlig mot en kund kan innebära att jag tappar affären. Det är ok. Så länge jag gör en skillnad.

Att må bra och vara rädd om min energi

Jag mår bra när jag genomför väl förberedda fokuserade samtal eller utbildningar som mynnar ut i något konkret. Jag mår bra när jag lyckas sammankoppla rätt människor med varandra och att de får konkret erfarenhetsutbyte. Jag mår bra och får energi, när jag får känna mig kreativ och komma med nya idéer och infallsvinklar, gärna till ”vanliga” problem. Det har du som kund nytta av i allra högsta grad.

Sagt om mig

Du är härlig Birgitta!

Meg Tivéus, Styrelseuppdrag i Swedish Match, Cloetta, Björn Axén, Nordea Fonder, Folktandvården, Arkitektkopia mfl (Spontant om min insats i nätverksträffen för Styrelsekraft.)

Tack för igår. Du är verkligen fantastiskt bra, jag förstår entusiasmen i gruppen till fullo!

Caroline af Ugglas, fd Aktiechef/Ägarstyrningsansvarig i Skandia Liv Kapitalförvaltning (Om min insats i Styrelsekraft)

Du e bra på det du gör 🙂

Björn Mattsson

Väldigt kul att se hur proffsigt Du höll ihop och drev eftermiddagens övningar! Inte alls en enkel uppgift, som Du dock avverkade med säker hand!

Charlotta Falvin, numera styrelsearbetare