Hjärtat på rätta stället innebär bättre resultat. Autentiskt ledarskap nya modeordet inom ledarskap

Att vara autentisk, som människa och ledare – Vad innebär det?

Det finns flera beskrivningar – men en sak är säkert. Autentiskt ledarskap är trendigt! Det har blivit den gyllene pärlan i ledarskap. Kurserna på Harvard blir överbokade och växer för varje år. Näringslivet har förstått att man kan tjäna pengar på att få en balans mellan ”Profit – People – Planet”. Det går inte att först göra det ena och sen det andra. Allt hänger ihop!

Begreppet kommer från grekiska ordet för ”Author”, och Warren Bennis uttryckte det som att: ”You are the author of your life.”

Vad gäller för autentiska ledare? 5 viktiga punkter*

  1. De gömmer sig inte bakom sina brister, utan försöker att förstå dem.
  2. Det tar år av erfarenheter i olika ledarroller.
  3. Ingen kan vara autentisk utan att misslyckas längs vägen och både gör och säger saker som de kommer att ångra senare
  4. Modet att våga se på dessa tillfällen och lära sig mer om sig själv, är en viktig nyckel.
  5. EQ är en viktig ingrediens – och god självkännedom

Att vara autentisk är helt enkelt ett livslångt lärande, i vilket vi ständigt hittar nästa lager. Vi lär oss mer om oss själva, fast på ett djupare plan. Ungefär som att skala en lök. 🙂

Hur kan man lära känna sig själv – för att sträva efter autenticitet? 5 punkter**

  1. Sök ärlig feedback (inte bara – gjorde jag det och det bra-feedback)
  2. Undersök din livshistoria och vad som varit viktigt längs vägen
  3. Reflektera och våga titta ”inåt” ibland.
  4. Förstå ditt varför! Varför ”finns jag”? Varför är jag ledare? Och hitta ett ärligt svar.
  5. Träna på att stilväxla i olika sammanhang och fundera på vem du möter

Autentiskt ledarskap kan mycket väl handla om att stilväxla – men det handlar ALLTID om att vara sig själv. Det kvittar vilken yrkesroll du har! En säljare, vill du också kunna lita på, eller hur! Det känns direkt, om leendet är påklistrat, eller kommer inifrån.

Genom att köra utbildningen greytogreen™ för alla i organisationen, tar alla ETT steg till, mot att vara autentiska i sitt sätt att vara. Som ledare, och som  människa. Det handlar om resultat – det handlar om oss människor och det handlar om vår planet. 

* / ** Länkar för inspiration: The Truth About Authentic Leaders Harvard Business Review July 2016, William W George, samt Discover your True North av samme författare mfl.