UTBILDNING Viktig faktor i föreskrifterna från Arbetsmiljöverket

Du  har säkert hört att de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket, i syfte att minska psykisk ohälsa på arbetsplatsen trätt i kraft mars 2016. Kanske känner du även till vad de innebär? Eftersom jag arbetar med rådgivning åt företagsledare vid investeringar i kompetensutveckling är detta ett högaktuellt ämne för min verksamhet.

Frågorna är enkla att ställa, men tar tid att svara på: VAD vill VI göra för att möta dessa och HUR kan det gå till? På kort och på lång sikt. 

Sammanfattning av de nya föreskrifterna i 5 punkter

Det är intressant att se, att kunskapskravet lyfts fram och vikten av att se till att chefer och ledare har kunskap inom området.

  1. KUNSKAPSKRAV Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling, t ex genom utbildning.
  2. Mål. Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. De ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa.
  3. Arbetsbelastning Arbetsgivaren ska se till att de arbetsuppgifter och befogenheter som tilldelas arbetstagarna inte ger upphov till ohälsosam arbetsbelastning.
  4. Arbetstid Arbetsgivaren ska vidta de åtgärder som behövs för att motverka arbetstidens förläggning leder till ohälsa hos arbetstagarna.
  5. Kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska vara tydlig med att kränkande särbehandling inte accepteras, t ex i en policy och ta fram rutiner.

Rådgivning inom området sparar tid och inte minst energi. Det handlar om så mycket mer än myndighetskrav!

greytogreen™, är ETT sätt att arbeta med förebyggande och framförallt användbar kunskap. Att öppna upp för klok kommunikation och ett gemensamt och varaktigt språkbruk är en väldigt klokt steg för att arbeta både nu direkt och på lång sikt.

Jag är inte upprörd (i det grå) Jag tränar alltid såhär!
Jag är inte upprörd (i det grå) Jag tränar alltid såhär! (Bild Supertuffe)