Styrelsens roll och fokus i 3 olika fall – Ägarbyte, start-ups & börsnotering Styrelsekraft Alumni

Ett referat från träffen med Styrelsekrafts alumner 19 okt 2016, med 3 inbjudna gäster.

”Bolaget kommer först. Det är alla vi ägare överens om!” My Wessberg, Delägare & VD Scanfilter

My Wessberg, berättade om sin resa – som egentligen började med hennes erfarenheter av att växa upp i en entreprenörsfamilj, där föräldrarna vågade satsa på ett bolag med produktion av kaffefilter. En resa som pågår fortfarande och där det enda som är helt säkert, är att bolagets bästa kommer först.

Med utbildning i USA/Spanien var My efter funderingar redo att gå in i familjeföretaget, nu som VD. Ett bolag som då hade en styrelse, med extern ordförande som hon var adjungerad i. Melitta konkurrenten, köpte in sig i bolaget och efter flera turer lämnade alla My bolaget. Där kunde entreprenörsandan avslutats, men 1/7 2007 köpte bröderna tillbaka företaget och 2011 ett företag som tillverkar muffinsformar som gått i konkurs. Kaffefilterproduktionen fick också plats. Efter otroligt hårt arbete av bröderna bad de My komma in i bolaget som VD, där skrivbordet stod kvar.

Med resan i Styrelsekraft som en ingrediens av många, togs ett nytt steg på  resan till det bolag som det ser ut idag.

 • Näststörst i sin nisch av kaffefilter i Europa med nya kunder i Sydafrika och USA
 • Klokt strategiarbete med rätt fråga, vid rätt bord (ägarfrågor/styrelsefrågor/ledningsfrågor)
 • Utbyte av ”meritlisteledamot”(Olofsons ord) till aktiv extern ledamot Sophie Persson som också stöttat dem i strategiprocessen
 • Ägardirektiv på plats och aktivt styrelsearbete
 • Ett styrelsearbete som fungerar enligt styrelseåret och som får företaget att ständigt lyfta blicken och se framåt
 • Stolta ägare som förvaltar ett bolag inte bara med sina egna resurser, utan genom att se till att skaffa de resurser som för bolaget Scanfilter framåt på sikt.

NÄSTA GÄST, Jeanette Andersson, har fokus på START-UPS och deras styrelsearbete och finansiering. Förflutet inom TAC, Connect och numera flera roller som finansieringsrådgivare på Minc, ledamot LU Innovation, ordf Compare-IT och affärsängel. Är medgrundare till Rising Tide och Queen Invest. Rising Tide, ”90 women across 4 continents innovating cross-border angel investing” väckte mitt intresse! Läs gärna mer här.

Hennes erfarenhet kring styrelsearbete i start-ups är bland annat att de sällan har en ledningsgrupp, behöver ha fokus på finansiering och vikten av att bygga team(även med små resurser). Klokt arbete kring affärsmodell, fokus på kassaflöde & BR, och vikten av att som ledamot bidra med att öppna dörrar, skapa trovärdighet och bidra med strukturkapital.

Hon gav också exempel på vilka utmaningar som kan finnas när man kommer med investerarperspektivet som till exempel:

 • Hitta en balans kring HUR aktiv du kan vara i bolaget (det finns ofta hur mkt som helst att göra)
 • Att alltid verka för bolagets bästa!
 • Att ha funderingen klar kring hur länge förväntningar finns på att vara med, och hur mycket du kan tänka dig att bidra. Fundera kring hur du som investerar och i bolaget hanterar motgångar och när det är dags att säga nej.

Och viktigast av allt – det tar längre tid!….. Jeanette Andersson

Håkan Jeppson har varit med på 2 börsintroduktioner, den senaste som VD på Inwido. Han gav en överblick kring en process i 4 steg, (se nedan) som i detta fallet inleddes eftersom Ratos som då var ägare bedömde att de genom börsintroduktionen fick mest betalt för bolaget. Det är ingen lättvindlig eller billig process – tvärtom räknade han på cirka 100 miljoner kronor som då betalas av Inwido! Artikel i DI om introduktionen.

En process i 4 steg

 1. Förbered företaget – tar ca 3-4 år att bli redo överhuvudtaget
 2. Förbered IPO – ca 6 månader (och ca 50 konsulter, jurister, revisorer från olika länder!)
 3. Invitrera IPO sista steget – 6 veckor (varav de 2 sista innebär 200 besök!)
 4. Att vara på börsen efter IPO

När en rekryterare frågar om han är intresserad av att göra en börsintroduktion till, svarar han blankt nej! Frågan är om det inte vore rimligt att när arbetet pågår med en börsintroduktion, ha en interim VD som sköter de vanliga sysslorna. Det är mer än ett heltidsarbete som läggs ovanpå allt annat.

Håkan talade även om vikten av kunskap i bolaget, om skillnaden mellan BOLAGET Inwido och AKTIEN Inwido. Framförallt för alla anställda som under börsintroduktionen kunde läsa i DI att företaget var misslyckat, när det gick hur bra som helst! Att leva i en förväntansekonomi kräver en inställning som innebär att man inte blir uppslukad av andras förväntningar.

Endast 4 rader har skrivits i DI om 8 lyckade kvartal med Inwido. Håkan

Några tips till den som förbereder en börsintroduktion

 • Ha en bra finansavdelning – Håkan lyfter fram Peter Lewin CFO som otroligt viktigt
 • Fundera på vem som bestämmer – egentligen! Att ha 1 projektledare – och inte flera som tycker mycket och undvik flera banker
 • Stå upp för företagets och din egen grundtro, även när det blåser och jobba fortsatt långsiktigt. Det blir ett liv även efter introduktionen….
 • Transparens i organisationen för att undvika strul
 • Stå upp o skydda medarbetare, som sannolikt tycker att det är spännande med en börsintroduktion, men som inser hur hårt arbete det är efter några dagar
 • Att ha en bra organisation som fortsätter leverera under tiden!

Avslutningsvis – Vid en börsintroduktion har inte styrelsen så mycket att göra. Det arbetet kommer direkt efter köpet, då det gäller att ha en styrelse som fungerar och som också vill driva företaget framåt.

Inwido verkar i en bransch, med 100 000 fönstertillverkare, i Sverige 160. Det vill säga lokal produktion och lokal leverans med olika standards, regler och inte minst vanor!! Har köpt 45 bolag och ska fortsätta växa.

Avslutningsvis, mycket intressant och givande eftermiddag, och Pia Nilsson, som moderator (adept i första programmet) höll ihop eftermiddagen med klokhet och värme.

//Fritt tolkat av Birgitta Olofson, reg projektledare Styrelsekraft 2011-2014.

logo_se