Intervju Meningsfullt Ledarskap för Patrik Kruse

Efter 13 år har allt i min verksamhet SteP Education landat i en enkel beskrivning;
Utbildningar och rådgivning i Meningsfullt Ledarskap, för alla och envar.
Istället för att anta vad orden betyder för ALLA, är jag snarare ödmjuk och tänker att det finns många olika sätt att resonera. Därför kommer jag att genomföra intervjuer och lyssna in vad ett par kloka personer i min omgivning tänker om Meningsfullt Ledarskap.

Patrik Kruse är först. Få personer har som Patrik tankarna och orden på plats, efter många och sannolikt stundom långa funderingar. Han är som jag generalist. En briljant sådan skulle jag vilja tillägga med otroligt precisa uttryck och dessutom en grandios Linkedin-åsikts-utredare i högsta klass. Det är ofta jag läser Patriks poster och lär mig något nytt, eller ännu hellre, ser saker i ett annat ljus och nytt perspektiv. Det är både uppöppnande och berikande. Patrik är dessutom en god vän i branschen sedan många år. Det var därför ett enkelt val vem jag ville välja för min första intervju. Patriks bolag heter Progreat. Det tänker jag är mycket passande för både honom och hur han ser på Meningsfullt Ledarskap. 

Vi har resonerat utifrån fem frågor. Vad är Meningsfullt Ledarskap för Patrik, vad är motsatsen till det. Hans Ledarskapsvision tillsammans med tankar om arbetsglädje och yrkesstolthet. Nu kör vi!

Patrik Kruse. Låt oss börja med, vad är Meningsfullt Ledarskap för dig?
Meningsfullt Ledarskap handlar om att få individerna att göra sitt bästa i alignment så att totala gruppens resultat blir det bästa möjliga. Dvs den kollektiva intelligensen i en grupp måste alltid vara högre än den intelligentaste individen. Att få samarbetet att fungera.

Att alltid tänka i termer av skalbarhet. Det är bättre att göra allt själv. Nej! det är INTE bättre. Hur skalar jag mig själv bäst. Oftast handlar det då om att inte göra jobbet själv, utan att ge andra förutsättningar att göra det.

För att få motivation och ett bättre resultat: Att aktivt jobba med medarbetarnas utveckling. Hur gör man det? Jag trodde som VD att Autonomi var toppen för alla. Men så var det inte. Det kom fram att några anställda tyckte det var rätt skönt att komma till jobbet och bli tillsagda vad de skulle göra och som faktiskt inte ville ha autonomi. Min insikt var att jag som chef inte alls vet vad som driver dem eller vad de vill. Inga medarbetare berättar heller och därför behöver man som ledare aktivt fråga. Att våga fråga; Tala om för mig, vad skulle du vilja ha annorlunda. Vad vill du ha av mig? Får man inte de svar man tänker, behöver man lyssna mer! Frågar man, gäller det att vara beredd att ta hand om svaret.

Vad tänker du om motsatsen till Meningsfullt Ledarskap?
Motsatsen blir då något som antingen inskränker individen, medarbetarna ska ju glänsa men tillåts inte alltid det, eller förhindrar. Många ledare agerar som om de aktivt försöker förhindra sina medarbetare att göra ett bra jobb. Utifrån ser det faktiskt ut som om att de saboterar!

När samarbetet i en grupp inte fungerar och konsekvensen blir ett sämre resultat, än om en individ hade bestämt vad som skulle göras. Det fanns en övning på UGL där alla ombads komma överens om vad som ska finnas med i en båt för den händelse att den skulle sjunka. En lista med saker fanns att välja från och gruppens uppgift var att prioritera rätt saker. Istället för att lyssna på en av individerna som faktiskt visste, blev listan till sist en kompromiss. Följden blev att gruppens svar och därmed slutliga resultat blev sämre än om den som visste mest fått bestämma hela listan. I Sverige kompromissar vi även när vi inte ska kompromissa.

Om du skulle välja 3 ingredienser generellt till Meningsfullt Ledarskap, vad skulle det vara.

  1. Att våga fatta beslut. Att icke-beslut också är ett beslut och insikten om det.
  2. Att inse att man ibland gör fel och då prestigelöst ändra sig.
  3. Att våga lita på sina medarbetare.

Ledaren uppfattar sig själv som en del i gruppen. Men gruppen tycker inte det. Man känner sig övervakad av chefen och ledaren. Alla är rätt lättade när inte chefen är på plats.

Finns det några tvivel? I begreppet, eller något annat du tänker på?
Ledarskap är en rätt väl definierad term. Men meningsfull väcker frågor. Meningsfull för vem? På vilket sätt? Det blir olika för olika personer och för olika organisationer. Vad skapar mening för er? Det blir individuellt.

Begreppet ”Why” kommer upp. Vilket är ditt why Patrik? Det har alltid varit utveckling. Från början hade jag utveckling utifrån mig som person och i min yrkesroll och ville ha löneutveckling. Utveckling är fortfarande det som driver mig men har växt från min egen utveckling till samhällsutveckling.

Jag skulle aldrig kunna jobba utan ett why. Men jag tror inte det är så viktigt för alla. Ett why kan ju vara att tjäna pengar, att sätta ett bolag på börsen och casha ut. Det kan vara svårt att gå ut med ett sådant för att motivera anställda. Men det är bättre att vara ärlig med sitt why eller låta bli att säga det, än att välja ett som inte är sant. Det får inte vara påklistrat i efterhand då blir det falskt.

Kloka värderingar – vilka är dina?
Är det något jag är tror på så är det grundläggande demokrati. Det är det vackraste som finns. En övergripande term, som man kan härleda mycket ur. Tycker jag att detta är demokratiskt? Det får inte vara diskriminerimg, kränkande eller respektlöst mot människor.

Vad är Energi för dig.
2 saker. Dels ork. Dels är det lust. En kombination av dessa två. Vissa saker tar, och andra ger. Vissa saker som kräver mycket energi ger också mycket energi. Folk säger att de ska hushålla är sin tid  men jag tänker mer min energi.

Om jag säger att energi också är flöde. Vilka tankar får du då? En gammal mentor och chef brukade säga att ”Particle flow determines power.” Om man öser in engagemang och tankar i en sak får man genomslag. Men om man inte gör det, bara har en tanke, så får man ingen power. Det är många små saker tillsammans som bygger kraften.

Om jag säger svart-och vitt-ledarskap. Vad säger du?
Jag tror inte på svart och vitt. Det finns alltid gråskalor. Tror man på svart eller vitt så är det någonstans fundamentalism. Det lutande planet-resonemang bygger på detta, men vi behöver lära oss att hantera gråskalan. Högern vill alltid sänka skatten och vänstern alltid höja den. Vilken är då den rätta skatten? Det handlar alltid om gråskalor.

Vision för Patriks ledarskap. Att få tillbaka min ork. Jag har fått engagemanget. Min övergripande vision är att skapa en bättre värld och göra det tillsammans med andra. Att inspirera.

Arbetsglädje och yrkesstolthet.
De går tillbaka till samma sak. Mitt arbete och yrke generellt sätt rätt synonymt. Arbetsglädje är att vad som helst är roligt som jag ser leder till ett resultat. Jag drivs inte av mål, utan av utveckling. Framåtskridandet och rörelsen, det är flödet som är arbetsglädje. En rörelse mot något som är önskvärt och att mitt engagemang bidrar. Då är jag glad. Utvecklingen och trenden snarare än milestones.

Yrkesstolthet. Jag fastnade för något jag läste i en bok; En ledare ska man aldrig utvärdera på deras eget jobb, utan på vad deras medarbetare presterar. Det är deras uppgift. Ledarskapet är deras uppgift. Yrkesstoltheten är kopplat till arbetsglädjen. Att jag skapar impact, men jag behöver inte vara den som gör jobbet, bara jag bidrar till det. Att jag själv känner att jag har gjort skillnad.

Impact är inte kopplat till MIG. Ta exemplet jämställdhet. Jag har jobbat för Jämställdhet i hela livet. Det viktiga är att jag har varit med i utvecklingen och att jag SJÄLV känner att jag har inspirerat och bidragit. Jag har hellre den yttre bekräftelsen av ett fåtal personer som betyder något. Att de 10% tycker att jag gör ett riktigt bra jobb, det bryr jag mig om. Vad resten tycker om det jag gör berör mig inte. En av mina största fördelar är att jag är lyhörd och faktiskt lite arrogant. Då är det lättare att stå upp för det man tror på även i motvind. Lyssnar man för mycket på andra då lyssnar man inte tillräckligt på sig själv. Det handlar om självtillit och att våga ta risken att jag gör fel och ändå göra det.

Ngt annat?
Ja! Hur viktigt det är att våga göra fel och våga ta risker. Att våga ta omvägar. En av mina käpphästar sedan länge är att folk väntar alldeles för länge med att fatta beslut. Vi inser inte att om vi faktiskt fortsätter som vanligt är det också ett beslut. Att våga fatta beslut medveten om att underlaget är för litet och med det inse att risken finns att det blir ett vansinnigt beslut. Gör man det ärligt och transparent blir det bra.  Att våga fatta beslut mycket oftare OCH ödmjukt våga ändra dem.

TACK Patrik! Både för din tid för intervjun och för dina kloka och visa formuleringar. Både i livet och här på dina Linkedinartiklar. Det skrivna och talade ordet faller väl hos dig och därmed hos många av oss. Åtminstone 10%. 🙂 Följ honom på Linkedin!

Birgitta Boberg

Borgeby Slott 30 mars 2023

TACK också för gott samarbete inom LEGOSERIOUSPLAY. Vi gjorde verkligen ett grymt jobb tillsammans med de Globala Målen för hållbar utveckling hos TiAB (Tourism in Skåne)