Trender i effektivt styrelsearbete – Fokus Storbritannien

Tillsammans med deltagarna på EFLs båda styrelseprogram hade jag förmånen att under temat ”International Corporate Governance” gästa London. Först ut bland gästerna var Bo Lerenius, styrelseledamot i flera brittiska företag bland annat Thomas Cook och G4S (världens största säkerhetsföretag). Bo gjorde en föredömlig dragning kring vad han menar är viktigt i effektivt styrelsearbete och pekade på några trender;

  • CSR har på kort tid blivit en allt viktigare punkt på agendan. Allt fler företag gör en separat CSRrapport – allt med fokus på tänkbara investerare
  • Kommittéernas arbete har ökat i betydelse – ”Remuneration committe” är ett exempel, ”Health & sustainability” ett annat
  • ”Risk management” har blivit ett vidare begrepp, där styrelsen ställer tydligare krav på att ledningen är medveten om och har en ”Risk List” för att beskriva de risker som finns och framförallt vilken beredskap som finns för dem. BP har blivit ett ”worst case” i internationellt styrelsearbete!
  • Ha en tydlig plan för generationsväxling (successionplanning) –viktiga aktörer är både både HR & nomineringskommittén
  • Precis som i Sverige (se tidigare blogginlägg) menar Bo att styrelseordförandens roll förändras. Från att vara ordningsman, till att vara en aktiv ledare i verksamheten.

Avslutningsvis är det tydligt att styrelser blir allt mer aktiva och alltmer involverade i strategiarbetet, vilket är en positiv utveckling menar Bo.

Dag 2 besökte vi alla Institute of Directors i London. Ett av de få instituten i världen som faktiskt certifierar styrelseledamöter. Byggnaden de sitter i är värd ett besök i sig. Med sina 40 000 medlemmar i hela världen är de ett nätverk av stor betydelse för utvecklingen av Corporate Governance.