Styrelseordförandens roll – från ordningsman till chef för effektivt styrelsearbete

På EFLs senaste styrelsealumni (se fakta nedan) diskuterades ett flertal områden inom effektivt styrelsearbete. Den fråga som främst fångade mitt intresse var diskussionen om den förändring som skett och sker av styrelseordförandens roll. Från att vara ordningsman i styrelserummet, till att vara en chef för styrelsearbetet.

Det innebär bland annat att styrelseordföranden har fått ett utökat chefsansvar för bolagsstyrningen. Den nya rollen kräver mer driv, mer affärsfokus, större arbetsinsats och större kunskaper om bolaget. Några exempel på viktiga uppgifter för styrelseordföranden;

  • Se till att alla ledamöter har adekvat utbildning för sitt styrelsearbete
  • Se till att rätt frågor tas upp – vilket bland annat innebär att sätta dagordningen och inte nödvändigtvis köpa VDs val rakt av
  • Inititera strategidiskussionen
  • Bedöma risker som till exempel valutarisker och affärsrisker. Vilka risker bör man ta?

Panelen menar att den förändrade rollen för styrelseordföranden påverkat även VD-rollen och nämner följande exempel;

  • VD använder i mångt och mycket sin styrelse som en sparring för att få det extra lyftet
  • VDs tidigare informationsövertag har minskat i och med en aktivare styrelse
  • VD blir tydligare i sin kravställning gentemot styrelsen och tar tydligare ställning kring frågor som; vad vill jag göra/vad vill jag inte göra i mitt VD-uppdrag

Jag har under mina år som programansvarig för EFLs styrelseprogram hört ett flertal diskussioner kring styrelseordförandens roll för ett effektivt styrelsearbete och inser hur viktig den rollen är. Diskussionen som följde under EFLs styrelsealumni bekräftar detta faktum och tar diskussionen ett steg längre.

Fakta: EFLs styrelseprogram har sedan starten för 10 år sedan genererat 150 styrelsealumner. De var inbjudna till EFLs styrelsealumniträff med en sakkunnig panel bestående av Sophie Persson, styr ordf Aspekta, Bertil Fredriksson, initiativtagare till styrelsepoolen, Lennart Olsson, Styr ordf Dagon samt Claes Svensson, professor på Ekonomihögskolan.  Moderator var Matts Kärreman Akademiskt ansvarig för EFLs styrelseprogram.