Vem bestämmer i bolaget? /Föreläsning om effektivt styrelsearbete

Under Skåneakaemiers frukostseminarium i Sparbanken Öresunds vackra Lundalokaler, hade Birgitta Olofson & Anders Williamsson (Fade Hook & Draw) nöjet att tillsammans föreläsa om effektivt styrelsearbete.

Trenden att ta in externa styrelseledamöter är stark. Håller man en föreläsning om en sådan fråga, så är det lätt att börja skriva ner punkter om vad effektivt styrelsearbete egentligen innebär och vad man ska tänka på vid valet.

Anders & jag valde att istället börja med en mycket enkel fråga; Vem bestämmer i ditt bolag? Följdfrågan som kommer upp blir; vem vill du ska bestämma? Om svaret är att du inte vill ta alla beslut själv, då kommer nästa följdfråga; Vill jag ta in en extern styrelseledamot eller finns det alternativ? Absolut finns det alternativ! Söker man ett bollplank kan en mentor vara på sin plats. Vill man ha ett kortsiktigt engagemang och en push framåt kan en konsult vara passa bättre. Vill man få in experter som har svårt att tänka sig ett regelrätt styrelseuppdrag, då kan ett advisory board vara på sin plats. Det viktiga är att man är medveten om och tänker igenom de val man gör och vilka konsekvenser det kan få.

Om svaret är ja – bolaget behöver externa styrelseledamöter ger vi framförallt följande råd;

  1. Formulera ägardirektiv. Fundera på vad syftet är med bolaget och vad man vill med detsamma. Hur ser man på framtiden och hur ska företaget finanseriera en eventuell expansion?
  2. Fundera på vilken profil personen/personerna bör ha? Leta efter någon annan än dig själv som kompletterar, tänk mångfald, tänk civilkurage! Leta inte själv, utan ta hjälp för att komma utanför ditt eget nätverk. Tänk framförallt utanför ramarna och undvik att ”söka som alla andra”.

Det finns givetvis mer att tänka på när det gäller att ta in en extern styrelseledamot, men deltagarna fick en överblick och några tankeställare på vägen. Både jag och Anders Williamsson, styrelsearbetare uppskattade diskussionen och frågorna som följde!

I nästa blogginlägg kommer ”drömlistan” för effektivt styrelesarbete, samlat under många samtal med styrelseledamöter och ett antal styrelseordförande. Håll utkik, eller ta kontakt så berättar jag gärna mer!