Styrelsekraft Mer kraft i styrelsen Femte nyckeln – Reflektion och avslutning

På första tillfället med adepter och mentorer i Styrelsekraft, så pratade jag om vikten av att ta sig tid att tänka på och reflektera kring framförallt de viktigaste frågorna i verksamheten. Det kan tyckas elementärt, men det är en utmaning för de flesta med ägar-, styrelse- och ledningsfokus att faktiskt ta sig tid och göra rationella val. Har du för många alternativ och saknar överblick, kan du inte välja rationellt. Låt mig ge ett exempel;

Anta att ”företaget” har tagit beslut om att göra en utbildningsinvestering. Detta för att de står inför nya utmaningar och behöver duktiga chefer som kan leda medarbetarna. Utmaningen består i att urvalet av ledarskapsutbildningar är oändligt. Det finns en mängd leverantörer, det finns flera olika sätt att kompetensutveckla och det finns ofta inom bolaget många olika typer av chefer. Det är med andra ord tufft att inte bara ha en inblick, utan att skapa sig en bra överblick över alternativen för att kunna välja rationellt. Men för verksamhetens viktigaste frågor är det nödvändigt.

Insikt och reflektion StePModell

Adepterna i Styrelsekraft har skapat överblick och insikt på flera olika sätt;

Utöver detta är avslutningen i Styrelsekraft programmets viktigaste punkt sett ur reflektionssynpunkt. Genom en individuell reflektionsuppgift, får adepterna samla ihop, tänka, skriva ner och inte minst berätta om sina insikter och reflektioner. Där får de återkoppling av mentorer och övriga adepter, som känner till verksamheten, men som kan stötta i att se objektivt och utmana ytterligare ett steg.

Avslutning är sommar! Och den blomstertid nu kommer. Kommer ni ihåg? Det har varit ett fantastiskt år och jag vill tacka er alla – adepter, mentorer, gäster och Almi. Ha en underbar sommar och ta er tid att tänka!

Avslutning Styrelsekraft Malmo 2011 2012 Foto Olofson
Styrelsekraft Avslutning 2011 2012 Vaxjo