Skriv din egen styrelsekod – Begrunda din egen inställning till etik

Det är lätt att tala  om moral och etik i generella termer. Därför har jag medvetet valt ut och vidareutvecklat några tips på hur man KONKRET kan arbeta med etik i styrelsearbetet.

  • Agera som ärlig förebild Barn gör som du gör, inte som du säger. Det gäller även styrelseledamöter.
  • Skapa ett introduktionsprogram för styrelseledamöter Kanske det redan finns en introduktionsplan eller en checklista använd den! Det är viktigt att ta tid till att skapa en struktur som håller på sikt. Ta gärna hjälp utifrån från någon som har fräscha ögon och kloka frågor.
  • Diskussion – inte bara policys Det är lätt att gömma sig bakom policys, koder och regler. Viktigt är att våga ta diskussionen i det dagliga arbetet när frågorna kommer upp. Få medarbetare att känna stöd i både styrelse och ledning så att frågorna verkligen kommer upp på bordet och bildar någon form av ”prejudikat” för liknande situationer.
  • Ha en Etikdag för bolagsledningen Finns det koder och en policy sedan innan? Använd dem och diskutera, men framförallt koppla dem till aktuella exempel i verksamheten.  Saknas en policy, utgå då från några aktuella exempel som redan uppkommit i verksamheten. En vidlyftig nota från en chef i tider när alla medarbetare uppmanas att vara sparsamma, löneskillnader som är svåra att förklara, kunder som får specialpriser.  Använd en fascilitator som inte är anställd i bolaget för att få till en ärlig diskussion.
  • Den som har mest nytta av det skrivna ordet är den som skriver själv Skriv din egen styrelsekod – och begrunda din egen inställning till etik och moral. Etik handlar om individuella val och moraliska ställningstagande. Skriv ner vilka dina ställningstagande är. Det är oerhört mycket starkare än policys som skrivits ner av någon annan. Ha din ”kod” som rättesnöre för dina moraliska beslut. Svårare än så behöver det inte vara./BirgittaDen 19 april var det avslutning på EFLs styrelseprogram i Stockholm. Ett program som startade i september 2010. Temat på gästföreläsningen av Marianne Hamilton var; Etik & Moral i styrelsearbete. Temat är brett men inte desto mindre viktigt och alla deltagarna var mycket engagerade, inklusive mig själv. Tack Marianne för inspirationen!