Styrelsekraft Mer kraft i styrelsen – fjärde nyckeln – Processledaren

Eftersom processledaren är den roll som jag själv innehar, bad jag Sophie Persson, adept i Styrelsekraft 2011/2012, styrelseproffs och bland annat styrelseordförande i Aspekta att beskriva dennes roll

 ”Som processledare för Styrelsekraft är det viktigt att kunna hålla många bollar i luften samtidigt, vara en organisatör av rang och tillika en pedagog. Dessutom socialt kompetent och uppmärksam på sin omgivning, bra på att matcha personer, och förutse deras utvecklingsbana och matcha kommande behov. Vara tydlig och tuff, våga utmana och berömma. Kunna samtala på olika människors manér. Ha ett gott nätverk som kan aktiveras utan större insatser. Samt dessutom rimligt kunnig i styrelsemannaskap och hur det fungerar i styrelsekretsar. Så ett jobb för Superwoman. Ungefär som ett styrelseordförandeuppdrag… Men med närvaro, nyfikenhet och nitisk professionalism kommer man en bit på vägen”

Processledare
Processledaren Styrelsekraft Foto Emma Johansson Sydsvenskan

Det är mycket att leva upp till, men jag håller med Sophie. Det är mycket som krävs i rollen som processledare. Det har i realiteten inneburit att jag har lagt ner oändligt med tid, kreativitet, engagemang och aktiv närvaro, för att Styrelsekraft Växjö och Malmö ska bli så bra som det bara är möjligt, utifrån de förutsättningarna som givits. Hur bra jag har lyckats får andra bedöma men jag är stolt över min insats. Speciellt när vi fick se allt rundas upp i avslutningen för programmen här i maj, då jag såg de flesta trådar falla på plats. Kanske inte i alla fall så som det var tänkt från början, men ändå med tydliga steg framåt för samtliga i programmet.

”Väldigt kul att se hur proffsigt Du höll ihop och drev eftermiddagens övningar! Inte alls en enkel uppgift, som Du dock avverkade med säker hand!”
Charlotta Falvin numera styrelsearbetare och mentor i Styrelsekraft 2011/2012