Styrelsekraft mer kraft i styrelsen. Andra nyckeln – Den viktigaste! Adepten själv

Det viktigaste i hela Styrelsekraft – är den kraften som deltagarna (adepterna) besitter själva. Med den kraft de har startat sina bolag, arbetat som VD eller delägare i både små och stora bolag. Med den kraft några av dem tar sig an sina styrelseuppdrag. Med den kraft de har kommit en bra bit på väg i sina mål och strävanden efter att utveckla sina verksamheter. Flera gånger under programmets gång imponeras jag av den kraft som finns bland så många av deltagarna. När den kraften finns, då fungerar Styrelsekraft som allra bäst.

När motorerna driver, då är det lätt att vara katalysator.

När kraften tryter blir det en större utmaning. Det kan vara i de fall där adepten har så fullt upp med den dagliga verksamheten att det är svårt att kliva av en stund för att titta mer långsiktigt på den egna verksamheten och den egna utvecklingen. Då är det betydligt tuffare att vara katalysator.

Som regional projektledare i Styrelsekraft arbetar jag mycket hårt med att få till ett så bra program som möjligt. En del är att ordna nätverksträffar med adepter och mentorer med teman som Etik & Moral i styrelsearbetet eller som igår på på Danske Bank med Claes Kylberg som värd med temat: Att tolka ekonomisk information i styrelsearbetet med vår gäst Fredrik Andersson. Det är när adepterna samlas och utbyter erfarenheter som kraften hos adepterna blir synliga för fler.

Dessa nätverksträffar är guld värda – för dem som är där.

Första nyckeln – Frisbeekastning

Fakta Styrelsekraft: 130 adepter i hela Sverige har fått en plats i programmet Styrelsekraft. Syftet är att få in fler kvinnor i bolagsstyrelser. 24 adepter samlas i Malmö och 15 i Växjö. Det är möjligt att söka plats till nästa omgång på www.almi.se/styrelsekraft tom 30 april.