Styrelsekraft mer kraft i styrelsen – Tredje nyckeln – Nätverket och nätverksträffarna

Äntligen! Under den senaste nätverksträffen med Styrelsekraft för adepterna i Växjö (På Stolab) hände det som jag har väntat på. Det ”klickade”. Ni som har varit med och drivit olika nätverksgrupper känner säkert igen vad jag menar. Det är en speciell sorts känsla som inträffar när en grupp som träffats några gånger plötsligt lyfter blicken och ser på varandra med andra ögon. Förtroendet och den genuina nyfikenheten finns där, från att i början ha varit trevande och lite osäker.På Stolab gick diskussionen igång kring krishantering i styrelsearbetet

Nätverksträffarna är en viktig del i att bygga ett nätverk. Som processledare lägger jag ner mycket tid och tanke på att få rätt balans  och fokus på träffarna. Några viktiga punkter kommer här;

  • Framförallt låt alla förstå varför träffen äger rum (tanken bakom), vad ska den fokusera på och hur ska det gå till.
  • Ibland behövs gäster som delar med sig av sina erfarenheter.
  • Lägg då tid på att välja rätt gäst! De gäster som bara vill berätta om sina kunskaper och som har tappat sin nyfikenhet och ödmjukhet göre sig icke besvär. De som fungerar bäst som gäster på en nätverksträff är de som är tillräckligt ödmjuka att inse att de själva lär sig mycket av det deltagarna har att berätta och på det sättet dela kunskap på båda håll. Förbered dem väl och var inte rädd att be dem korta ner. Många tar med för mycket bilder och då blir diskussionen lidande.
  • Hitta rätt balans & mix. Låt det finnas plats för både diskussion, eftertanke och kunskapsinhämtning. Alla behöver lyssnas på och komma till tals, samtidigt som tempot ska vara lagom.
  • Välj en lämplig plats som gör att deltagarna slappnar av.
  • Skapa en personlig stämning och gör det där lilla extra så att alla känner sig sedda och välkomna.
  • Se till att alla kommer på träffarna och att de bjuder på sig själva. Börja med dig själv och ge gruppen och individerna din totala uppmärksamhet.

Det tar TID att bygga ett genuint nätverk, men insatsen är avgörande. Det är när en grupp väl når detta stadium av samförstånd och förtroende som de börjar rekommendera varandra i olika sammanhang.

Öppen och tyst rekommendation är fortfarande en viktig väg till styrelseuppdrag. Senast ledde det till en konkret förfrågan att vara styrelseordförande i ett bolag. Detta kan man aldrig räkna med, men genom att vara genuint engagerad i gruppen och bjuda på sig själv, vara ambitiös och förberedd samt ödmjuk inför sin egen OCH andras kunskap, så ökar möjligheterna betydligt.

Nätverksträffarna ger också deltagarna idéer, tankar och möjligheter till reflektion. Framförallt ger de möjligheter till andra synvinklar på utmaningar som deltagarna ställs inför. Det är så lätt att se och göra saker på samma sätt när man driver företag. Genom att träffas och aktivt diskutera varandras verkligheter så blir det enklare att få en överblick och med det den viktiga insikten om vad som behöver göras.

Gruppen diskuterar dilemman och krishanteringLänk; Styrelsekraft första nyckeln och andra nyckeln.