StyrelseKRAFT i Varberg Att styra bolag med Hjärna och Hjärta. Flumskåpet är stängt!

Några tankar och länkar från Styrelsekrafts träff i Varberg! Adepterna i Malmö fick träffa Göteborgsadepterna. Tycke, kontakter och kloka diskussioner uppstod.

StyrelseKRAFT
StyrelseKRAFT

Var var vi?

Helene Gunnarsson i Tvååker, tog först emot på sin Snickernsgård. Hon är ledamot bl a i Arla Foods koncernstyrelse och berättade om uppdraget. En intressant utmaning med i högsta grad internationellt fokus, och en annorlunda utmaning som kooperativ förening med allt vad det innebär.  Dessutom drog hon ett par intressanta paralleller till sitt uppdrag på Varbergs Sparbank.

Ska jag hoppa upp?
Ska jag hoppa upp?

Vid lunchdags tog Ann Rydholm VD på Taiga emot oss. Taiga har ca 20 anställda, men med betydligt fler personer som arbetar på de 10 fabriker de har tätt samarbete med. Ann är även delägare och ledamot i Esopac.

Vilket var temat?

Vi hade en enkel fråga att utgå ifrån, som mynnade ut i ett antal nya frågeställningar och ett par nya insikter. Jag började med att inleda med min egen historia kring varför temat är viktigt, både för mig, och för många företagsledare och ägare idag. (Berättelsen finns i sin helhet  här på tidigare blogginlägg) Att styra bolag med hjärna och hjärta, vad innebär det för mig?

Intensiva diskussioner om viktiga saker
Intensiva diskussioner om viktiga saker

Flera av deltagarna hade redan hemma tagit tillfället i akt och skrivit ner sina reflektioner om temat på ett par sidor. Ann-Mari Ståhlberg reflekterade över hur bra det hade varit att som ung chef, ha samma insikter som årens erfarenhet har gett. Karin Wehlin, funderade över utmaningen som temat ger, med koppling till start-ups. Där vägs effektivitet ofta emot kapital & resurser, förändringsförmåga behöver vara i balans med fokus, och legitimitet som vägs mot kreativitet. Även Jeanine Öhrstedt Holmgren, Kristina Sjögren och Kristina Lang Falck gjorde intressanta kopplingar. Kristina S kopplar tillbaka till något som är viktigt att komma ihåg. Begreppet Hjärna och hjärta är inte nytt. På 80-talet på Semcon var man enligt henne mycket mån om att få dessa sinnen i balans. Däremot är de väl så aktuella, och har väl minst sagt kommit ut från Flumskåpet! Kristina L F satte rubriken, ”Hjärnan och hjärtat behövs för rationellt beslutsfattande” och det ligger mycket i det resonemanget! Jeanine hade intressanta reflektioner om personer med ”för mycket hjärna”.

”Dessa intelligenta och högpresterande människor drivs utifrån egen vinning, eget ego och egen förträfflighet utan tanke på vare sig företagets långsiktighet, medarbetarna eller vår planet, påstår jag.” /Jeanine

Temats koppling till personligt ansvar

Under träffen, gjorde Eva Ohlstenius även en ”individuell koppling” mellan hjärna och hjärta. På presentationen om sig själv, (som alla ombetts att göra) berättade hon både om sina mål, och om sin mission för att kunna nå målen.
Det är givet, men sällan sagt, att leda med hjärna och hjärta, innebär ett stort personligt ansvar, både hos sig själv och hos sina medarbetare.

Därför är frågan om hur man leder sig själv, med hjärna och hjärta i åtanke oerhört viktig i alla bolag, och i alla roller och funktioner! Hur ser mitt JAG ledarskap ut?

Det är många gånger lättare att följa regler och följa andra, än att lyssna till sitt hjärta och sig själv. Har vi verkligen gjort vår egen läxa? Vågar vi prioritera en nätverksträff utan spännande och ”sändande” föredragshållare? Ska vi ”bara” prata med varandra – och se en stor möjlighet till flera små möten? DET kräver ett större ansvar och större insikt om sitt eget ansvar att växa även på sikt.

Att medarbetare får ta stort personligt ansvar. Det är inte nödvändigtvis det populäraste ledarskapet. Kanske det är därför som det känns enkelt att kalla ”Hjärta” för flum? /tänker Birgitta Olofson

 

Black and white is popular
Black and white is popular
Styrelsekraft Varberg Photo by SteP Education (72)
Diskussion om viktiga saker
Vi är på landet
Vi är på landet

Du och jag tänkte, ville och vågade Lucia, tack för det! Tack också till min dotter Thea, som var med och fotograferade på träffen.

Lucia Severed
Lucia Severed