Vilket steg vill du ta? Fullbokat i juni – Nya höstdatum för utbildningen i JAG-ledarskap, greytogreen

Med senaste 5 fullbokade omgångar, och nöjda deltagare ser jag fram emot hösten med öppna utbildningar i JAG ledarskap (greytogreen). En utbildning för dig som vill ta ett steg, och vill hämta kunskap och inspiration att leda både dig själv och eller dina medarbetare.

Är ni flera som vill ta ett steg? Boka in en spånskiva*, och låt oss diskutera vilket steg du vill ta med nyckelpersoner och eller många i företaget. JAG ledarskap går att paketera i den form som passar bäst, för varje enskild bolag, gärna i samband med en annan utbildning. Varför inte låta en kick-off ha temat ”JAG ledarskap” om konsten att leda sig själv (vedertagen metafor som användes för tydlighet, men under protest ;.), se mitt blogginlägg om metaforbyte)

Ta ett steg
Ta ett steg

greytogreen sett från en deltagares perspektiv

För dig som inte känner till greytogreen, kommer här en beskrivning av en av Martina Palmqvist, som deltog i senaste programmet. Hon beskriver greytogreen såhär;

Martina Palmqvist, Bernoulli System menar att "Drivkraft i Utveckling" beskriver greytogreen bra
Martina Palmqvist, Bernoulli System menar att ”Drivkraft i Utveckling” beskriver greytogreen bra

Kort om greytogreen: Greytogreen bistår med en struktur för utvecklande ledarskap på ett personligt men även organisatoriskt plan genom att metodiskt öppna upp för mer aktiva och medvetna beslutsmöjligheter.

Nyttan: Greytogreen ger dig verktyg till att stanna upp och betrakta situationer på ett konstruktivt sätt innan man går vidare. Greytogreen ger möjlighet till mer medvetna beslut gällande agerande och handling.

Förväntningar: Förväntningar om utveckling av min personliga ledarstil samt att utröna tydligare vad som är viktigt för mig att förmedla. Drivkraft i utveckling.

Om de infriats: Genom greytogreen har jag hittat en metod att mer objektivt betrakta situationen ur olika perspektiv innan jag går vidare och agerar. Genom greytogreen kan jag hjälpa mina medarbetare och kollegor att öppna upp diskussionen ytterligare och därmed öppna upp för fler möjliga lösningar.

25+26 juni 2014 Internat på Ven, Backafallsbyn (1 plats kvar)

28+29 aug 2014 (Wallåkra Stenkärlsfabrik)

25+26 sept 2014 (Wallåkra Stenkärlsfabrik)

27+28 nov 2014 (Wallåkra Stenkärlsfabrik)

Omgång 14 Mars 2014 (9)
greytogreen mars 2014

* En spånskiva, är ett möte där vi resonerar fritt och ser om vi kan hitta fördelar med ett samarbete i någon form. Om vi kommer fram till att vi INTE vill samarbeta, lovar jag att oavsett bjuda på mina bästa tips och idéer under spånskivan! OM vi kommer fram till nyttan för oss båda, så har vi redan tagit ett litet steg.