Att välja utbildning – impulsivt eller medvetet?

Kajsa-Stina Kalin, reporter på Sydsvenskan ställer en viktig fråga i dagens krönika. Hur gör du som företagare när du ställs inför ekonomiska val. Hon uppmuntrade därefter oss läsare att berätta om; Vilka ekonomiska val gör du? Och hur många val gör du med fingret i luften? /K

Eftersom min verksamhet i princip bygger på att som rådgivare, stöttar mina kunder att göra medvetna val, när det gäller att investera i kompetensutveckling, så vill jag gärna skriva några korta rader och berätta om hur jag ser på frågan.

Jag vågar efter åtskilliga år som rådgivare, påstå att det finns en mängd företagsledare och ägare idag, som köper kompetensutveckling och utbildning till sina medarbetare utifrån ett Ad Hoc perspektiv, eller för att sätta det på sin spets, utifrån en reaktionsmässig kortsiktig inställning. Att inte se utbildning som den investering det är, vet jag med säkerhet kan få flera konsekvenser.

Vad ska jag välja? Bild Ulf Nilsson
Hur ska jag kunna välja?! Bild Ulf Nilsson

Att välja och att investera i kompetensutveckling, är en strategisk fråga. Därför är det förundrande att så många väljer att inte välja rationellt eller medvetet. Att välja rationellt tar mer tid initialt, och kräver en överblick, men i det långa loppet kostar det oändligt mycket mer tid och ”o”engagemang att välja fel eller att välja en halvbra utbildning.

3 Konsekvenser av att inte välja utbildning till sitt företag medvetet

  1. Det kan bli riktigt dyrt!
  2. Det kan ge ingen, eller liten effekt (resultat)
  3. Det kan ge fel effekt

1. Dyrt att ”bara köpa utbildning”

En produktchef berättar om en säljutbildning han nyligen gått tillsammans med alla säljarna på företaget. —” Jo, det var förvisso intressant, men jag kan bara använda 20%.” Det kan vara frestande att köpa in en utbildning som är ”lika för alla”. Man glömmer lätt att räkna den tid som personen är borta från sitt jobb, eller vad den frustration kostar, som innebär att man är på fel plats och lär sig fel saker. Om en utbildning kostar 10 000 kr — och man bara har nytta av 20%, då har man förlorat 8000 kr på att välja fel. Lägg därtill förlorad arbetstid och frustration.

Att investera i utbildning är en sak. Att lägga pengar på kortsiktiga insatser en helt annan. Det ena är förvisso mycket pengar. Det andra är dyrt på riktigt.
Att investera i utbildning är en sak. Att lägga pengar på kortsiktiga insatser en helt annan. Det ena är förvisso mycket pengar. Det andra är dyrt på riktigt.

2. Det kan ge ingen, eller liten effekt

Idag är det populärt att skicka medarbetare på föreläsningar för kärnfulla korta budskap. De kan behövas ibland som inspiration. Det jag talar om är att vi behöver se utbildning som en investering, och då finns en avgörande koppling till affärsnyttan! Lägger man tid, på att verkligen välja ökar förutsättningarna för att de pengar och den tid man satsar verkligen ger resultat. Lägger man inte den tiden, kanske man inte heller kan förvänta sig något långvarigt resultat.

Efter ett tag var vi tillbaka i ekorrhjulet igen... Bild Ulf Nilsson
Efter ett tag var vi tillbaka i ekorrhjulet igen… Bild Ulf Nilsson

3. Det kan ge fel effekt

En felaktig satsning på utbildning, kan till och  med kan få inte bara fel effekt, utan helt motsatt effekt utifrån vad som tänkts! Den säljare som av olika anledningar inte vill vara med på den obligatoriska utbildningen, kanske sitter och muttrar och är ”allmänt motvalls”. Det är en tuff uppförsbacke att hantera på utbildningsdagen och påverkar fler än man tror.
När en företagsledare vill få alla att dra åt samma håll, kan det vara frestande att utgå från sig själv, och köpa den typ av utbildning som fungerat för en själv. Detta i förhoppning om att det då borde funka för alla andra. Varför inte, ”vi kör en rolig teamövning” så att vi verkligen lär känna varandra, utan att tänka på vilka konsekvenserna kan bli. Det kanske inte är roligt för alla. Det kanske leder till av-veckling, eller in-veckling istället för ut-veckling…..

De måste ju förstå! Jag har ju förklarat tusen gånger hur de ska göra!! Bild Ulf Nilsson
De måste ju förstå! Jag har ju förklarat tusen gånger hur de ska göra!! Bild Ulf Nilsson

Du kan också vända på det och tänka; Att verkligen se och hantera satsningen på utbildning som den investering den är, blir ett annorlunda sätt att tänka! En enorm potential.

Investera i utbildning - en enorm potential!
Investera i utbildning – och ta ett steg!