Olofsons resa med greytogreen – från ”Nice to have” till konkret affärsnytta för mina kunder OCH för SteP Education

Det finns utbildningar som är WOW! Det var den BÄSTA utbildning jag har gått.

Greytogreen var inte alls sådan. Tvärtom hade jag fler frågor med mig än när jag kom. Jag gick också därifrån med ett fundersamt ”HMM”. Ett sådant där välkommet ”Hmm” som kommer av att tankar har väckts, och funderingar påbörjats. På något sätt mycket djupare än ”WOW”, eftersom något viktigt har väckts. Drivkraften att vilja ta ett steg TILL, eller snarare många små steg, kändes både befriande och ansvarsfullt.

Livet handlar oftast om att ta många små steg, snarare än gigantiska kliv. Det är lätt att glömma bort.
Livet handlar oftast om att ta många små steg, snarare än gigantiska kliv. Det är lätt att glömma bort.

I nov 2010, deltog jag i greytogreens första omgång på engelska i London, tillsammans med deltagare från Europa. Konceptet var färdigutvecklat, men fortfarande i sin linda. Där och då, bestämde jag mig för  att jag på något sätt ville ta greytogreen till Sverige, och få greytogreen att växa. Nu fyra år senare, har det blivit verklighet. När jag tittar i backspegeln har mycket hänt!

 • Allt material är översatt till svenska (sedan sept 2014)
 • Inte mindre än 132 personer har deltagit i de öppna utbildningarna med SteP Education sedan starten
 • Dessutom har flera olikagrupper deltagit i företagsinterna varianter, i kombination med strategiskt arbete
 • Annika Asking på Hoppet Ergonomi blev färdig facilitator under våren 2014
 • Deltog i internationellt program för Baxter, med fokus på interkulturell kommunikation
 • 4 inbokade företagsinterna greytogreen workshops under vintern 2014/2014
 • Samarbeten på gång med starka skånska intressenter
 • Endast 2 platser kvar 27+28 nov, årets sista öppna workshop
De två saker jag gillar mest med greytogreen; 1. Pedagogiken! Att göra ett komplext område så enkelt att förstå är en bedrift! 2. Materialet - Det är vackert, väl genomarbetat och stöttar pedagogiken.
De två saker jag gillar mest med greytogreen;
1. Pedagogiken! Att göra ett komplext område så enkelt att förstå är en bedrift!
2. Materialet – Det är vackert, väl genomarbetat och stöttar pedagogiken.

Men det var inte självklart HUR jag skulle kunna integrera greytogreen i verksamhet för SteP Education. AFFÄRSNYTTA är och har alltid varit ledordet för SteP Education. Utbildningen, som förvisso är en enormt konkret modell, om att hantera situationer, är ju samtidigt en utbildning i JAG ledarskap. Var finns affärsnyttan i det? Den frågan ville jag verkligen kunna svara mina kunder. Det kan jag idag.(se nedan)

3 tankar om varför greytogreen och JAG ledarskap, är oerhört viktigt för affärsnyttan när företag investerar i utbildning.

 1. ”Tack för två värmande dagar! JAG-ledarskap är grundförutsättning för att kunna leda andra…det är fakta och inget antagande!”
  Karin Wehlin, VD BoMill AB
 2. För att styra bolag med hjärna och hjärta i balans, krävs chefer och medarbetare som kan och vågar göra detsamma. Som vågar leda sig själva.
 3. Inte ett enda företag kan ta ett steg. Det är medarbetarna som tar allihop. För det behövs det insikt om det egna ansvaret och full koll på sin egen motor.

logo_seEn andra fråga är hur jag kan klargöra vad kärnan i min verksamhet är, och varför jag gör det jag gör? (Tack Kristina Jarring och Sophie Persson för ovärderlig spånskiva!) Mitt svar på den senare frågan är; Min utgångspunkt är alltid att jag är rådgivare. Jag vill som rådgivare stötta företagsledningar att skapa affärsnytta, när de väljer att investera i utbildning. Detta val, mynnar ut i olika uppdrag, men alltid med affärsnytta som utgångspunkt. Ibland är JAG ledarskap en förutsättning för att individer verkligen kan ta ett steg till.

Jag skulle till och med vilja påstå, att om medarbetarna inte KAN leda sig själv på ett medvetet sätt, minskar affärsnyttan drastiskt oavsett vilka övriga investeringar du gör i din verksamhet.

Det är 4 år sedan jag gick. Viktigast för mig, är att jag har ett klokt sätt – att ta många små och stora medvetna steg. Både med min verksamhet och med livet i stort! Jag använder modellen greytogreen dagligen, både medvetet och omedvetet och det har med tiden gjort en enorm skillnad i hur jag leder mig själv OCH min verksamhet!
Greytogreen är ett uppfriskande och samtidigt ansvarsfullt sätt att se på alla situationer jag och mina kunder ställs inför.

 

Processbild greytogreen