greytogreen – legobiten som passar in överallt, växer i Europa och i Sverige

100 % commmitted members of the greytogreen networkmeeting
Some of the 100 % commmitted & dedicated members of the greytogreen networkmeeting 2014. Vill du veta mer om greytogreen internationellt? Ta en titt på www.greytogreen.com

Nyss hemkommen från mitt femte greytogreen networkmeeting, i Nice, Frankrike tillsammans med andra facilitatorer, känner jag mig stärkt i mitt val att inte bara ta greytogreen till Sverige, utan att utveckla och få det att växa. Alla de historier jag hört om alla steg som mina och deras deltagare har tagit, gör mig trygg i att konceptet inte bara fungerar, utan verkligen är en enormt viktig legobit vid alla de utbildningar som företag investerar i.

(utbildnings) Legobiten greytogreen passar in överallt.

Ibland kan den stå för sig själv och ge medarbetare möjlighet att utveckla sitt JAG ledarskap generellt. Ofta passar den in som en viktig legobit, i trappbygget som innebär att medarbetare verkligen kan ta de steg som behövs. Det kan vara vid strategiska utmaningar, viktiga projekt som ska startas upp, eller inför nya steg.

Med det menar jag, att oavsett vilket steg du själv vill ta, eller att du önskar att dina medarbetare tar, så öppnar greytogreen upp för viktiga individuella insikter, och gör arbetet mer medvetet, ansvarsfullt och dedikerat.

På nätverksmötet deltog Annika Asking för första gången. Är enormt glad att Annika numera är med och formar team greytogreen Sweden (Scandinavia). Annika är Sveriges andra certifierade greytogreenpartner, och det känns enormt inspirerande att arbeta tillsammans med Annika, om än i olika företag. Vi har redan haft vår första gemensamma workshop, och fler lär det bli!

greytogreen scandinavia Annika Asking Birgitta Olofson
greytogreen scandinavia Annika Asking Birgitta Olofson
Mireille, Annika & Diane in a green moment
Mireille, Annika & (en av de tre grundarna, och hjärtat i greytogreen) Diane in a green moment

Vill du också bli facilitator i greytogreen? Kontakta mig för en nyfiken diskussion. olofson@stepeducation.se

Om SteP Education
Kärnan i min verksamhet är rådgivning. Jag vill som rådgivare stötta företagsledningar att skapa affärsnytta, när de väljer att investera i utbildning. Detta val, mynnar ut i olika uppdrag, menalltid med affärsnytta som utgångspunkt. Ibland är JAG ledarskap en förutsättning för att individer verkligen kan ta ett steg till.

Jag skulle till och med vilja påstå, att om medarbetarna inte KAN leda sig själv på ett medvetet sätt, minskar affärsnyttan drastiskt oavsett vilka övriga investeringar du gör i din verksamhet.