StePUtbildning – Individanpassad utbildning med fokus på affär och styrning

Under de inledande diskussionerna och i de personliga intervjuerna med ledningen med PIB, Patient Information Broker, framkom ett behov av att tydliggöra rollerna i det relativt nystartade bolaget, främst med avseende på bolagsstyrning och strategiarbete. En ambition att göra rätt från början är en av drivkrafterna, vilket är viktigt eftersom ambitionen att växa är stark.

Birgitta Olofson på Step Education satte ihop en skräddarsydd utbildning på ett mycket lyhört sätt, som vässade våra verktyg för att komma vidare i vårt företag med avseende på företagsstyrning och personlig försäljning. Mats B Olsson, VD PIB

Placerat mellan stora läkemedelsbolag och akademiska kliniker är det viktigt att fokusera på budskapet och förmågan att skapa långsiktigt förtroende. Vi valde därför att börja med Personlig försäljning för att i nästa steg titta på bolagsstyrning fokuserat inom Life Science.

En StePUtbildning utgår alltid från 3 saker,

  1. Affärsnyttan är utgångspunkten. Går det att räkna hem utbildningen och är den rätt i förhållande till vart bolaget är på väg?
  2. För att kunden ska få bästa möjliga expertis och träffsäkerhet, så används rätt expert till varje område. Med rätt expert, menar jag en föredragshållare som kan koppla utbildningen direkt till kundens verklighet.  ibland är det (som i PIBs fall) en erfaren VD som inte annars håller utbildning och därmed inte är tillgänglig för den ”ordinarie” marknaden. Allt för att kunden ska få mesta möjliga fokus på det som behövs.
  3. Det ska vara högt i takt och prestigelöst. Förtroende är ett viktigt nyckelord.
PIB StePUtbildning Wehlin är uppskattad expert inom bolagsstyrning
PIB StePUtbildning Wehlin är uppskattad expert inom bolagsstyrning