En kort kommentar om greytogreen, från Ola, Deputy Research Director vid FOI

Ola Nerbrink gick greytogreen och svarade såhär, på frågan vad han tyckte var bra med greytogreen.

Man reflekterar över sätt att se möjligheter och tänka i nya banor.  Man bryter det konventionella mönstret att reagera, ser och hittar nya lösningar. Lite AHA…..

Denna gång var det en internationell träff, och på bilden syns Ola tillsammans med Marie-Claire Junge som då arbetade med chefsutveckling på högsta nivå utifrån sin bas på Cypern. Hon rekommenderar varmt greytogreen oavsett chefsnivå då det framförallt ger ett enkelt språk, vilket kan vara extra värdefullt när man arbetar internationellt. Det är betydligt enklare att komplicera än att förenkla!

Most widespread participants, from Umea to Cyprus
Most widespread participants, from Umea to Cyprus

Ola Nerbrink, Ph D Deputy Research Director

Department for CBRN protection, FOI, Swedish Defense Research Agency