Att rekommendera eller inte rekommendera – Det är knappast en fråga, snarare en uppmaning! Styrelsekraft halvägs.

Igår var en rolig och härlig heldag, då de båda Styrelsekraftgrupperna från Växjö och från Malmö möttes för första gången. På förmiddagen, med 47 ägare/styrelseledamöter och VD:ar i rummet, blev det högt i tak, blandat med en stor dos prestigelöshet och nyfikenhet!

Utan mentorer, fick de möjlighet att prata lite mer med varandra och vi tittade närmare på främst 3 frågor;

 1. HUR hitta och hittas?
 2. VARFÖR leta och rekommendera?
 3. VAD är RÄTT styrelseuppdrag?

Kristina Jarring, Tina Andersson & Eva Grune delgav sina tips och reflektioner kring att ”hittas” och berättade om hur de ”fått” sina styrelseuppdrag. Det blev en bra lista, som fylldes på efterhand.

Några nycklar för att hitta styrelseuppdrag;

 • Erfarenhet av bolagsstyrning och att driva affären
 • Kunskap om styrelsearbete, och utbildning för detsamma
 • Klar över vad man har att tillföra, gärna specialistkompetens
 • Tänk igenom i vilka bolag du kan tillföra något, och ta reda på hur rekrytering/valberedning sker till dessa
 • Identifiera en kunskapslucka på bolaget
 • Bra ”styrelseCV” och fokus vid intervju
 • Kontakter x 3
 • Förtroende! Framförallt i ägarledda bolag, där ägaren släpper in en ”utomstående” i ”sitt” bolag.
 • Rätt nätverk. Fundera på vilka som är rätt för dig, och lägg den tid som behövs på att verkligen vara aktiv och engagera dig långsiktigt och ärligt.
 • Tänk igenom dina egna värderingar och var öppen och nyfiken och framförallt var dig själv!
 • Rekommendera och underlätta din egen rekommendation.

Vi var rörande överens om att ingen ”får” ett styrelseuppdrag, utan den viktigaste nyckeln av dem alla är rekommendation, rekommendation och återigen rekommendation och därmed förtroende!  En av de frågor som diskuterades flitigast i grupperna var frågan; ”Vem skulle du rekommendera till ett specifikt styrelseuppdrag och varför?” Frågan gav flera tankeställare och satte fingret på en av de anledningarna till att många kvinnor har svårt att få sitt första styrelseuppdrag.  De som känner mig vet att jag sällan brukar generalisera, men de flesta av oss kvinnor är ruggigt dåliga på att rekommendera varandra! Det kommer att bli en ändring på det i vart fall av dem som var med på träffen!

Till lunchen anslöt merparten av de 47 styrelsementorerna och sorlet och förväntningarna ökade. Med en uppmaning om att ”tömma glaset” inför kommande möten, på sina egna uppfattningar, för att få plats med nya infallsvinklar och idéer upplevde jag att vi hade samma mind set för dagen.

Göran Larsson och Caroline af Ugglas var båda kunniga och prestigelösa gäster, och med deras hjälp tog vi oss genom dagens tema som var; Valberedning och rekrytering till styrelser.

 Caroline af Ugglas och Göran Larsson uppskattade gäster
Caroline af Ugglas och Göran Larsson uppskattade gäster

Caroline som varit med i remissinstansen till bolagskoden sitter i ett antal valberedningar och styrelser och med sitt inkluderande och engagerade sätt berättade hon om hur hon ser på de olika stegen för att hitta och välja rätt styrelseledamöter till en rad främst bolag. Många frågor dök upp och det blev en givande frågestund.

Göran som har ett flertal styrelse- och rådgivningsuppdrag i familjeägda och noterade bolag,  berättade medryckande om sin syn på rekrytering. Han konstaterar att det är en stor skillnad mellan börsbolag och övriga bolag. Han fick nickande medhåll från flera av deltagarna, även om vi alla tyckte att det var intressant att höra om hur många av börsbolagen arbetar med valberedning, så är det ju trots allt endast en väldigt liten del av bolag som faktiskt har valberedningar. Detta gör också att det är svårt att få en överblick över hur ägare faktiskt hittar styrelseledamöter, även om vi gjorde vårt bästa. På en hel vägg samlades uppgifterna om hur ett hundratal bolag i alla storlekar går till väga för att hitta sina ledamöter vilket var adepternas uppgift för dagen.

Med dagens ”mittpunkt” på Styrelsekraft ser jag verkligen fram emot nästa träff, som för både Växjös och Malmös del kommer att handla om Etik, Moral och MOD i styrelsearbetet.

Aktiva deltagare i Styrelsekraft
Aktiva deltagare i Styrelsekraft