SteP Education Workshop för alla Awareness about the SDGs Att arbeta med De globala målen för Hållbar utveckling

Perfekt timing och arbetsglädje

Ibland skapar man workshops som bara landar direkt! Workshopen som jag genomförde för Tourism in Skåne är en sådan. Under en heldag Faciliterade jag tillsammans med Patrik Kruse som ”Co-facilitator” en aktiv workshop, för att på ett kunnigt och lättsamt sätt skapa och öka ett genuint intresse för SDGs – FNs globala mål för Hållbar utveckling hos samtliga anställda.

Fångat från deltagarna efter workshopen. Engagerande. Prestigelöst. Superkul, kreativt och fokuserat. Proaktivitet. Intensivt och viktigt! Lärorikt. Inspirerande. Gemensam Startpunkt. Bra metodik och tankegenerering. Fart och fokus.

Uppdrag och Faciliteringsmetod för Fokus och Engagemang

Vi vill bygga in och integrera SDGs i vår verksamhet på ett bra sätt – och vi vill skapa en gemensam syn kring vad FNs globala mål innebär för oss! Vår Förhoppning –Att känna stolthet kring vad VI bidrar med i ett större perspektiv. Det handlar inte bara om dig och mig och återvinning av papper.

Det fanns en stor bredd bland deltagarna vad gäller kunskapen om SDGs, så vårt mål var att ALLA skulle få med sig något nytt hem. Detta är alltid en utmaning, då det lätt blir för enkelt för dem som redan kan, och för svårt för dem som hör det för första gången.

För att det ska funka – vill vi ha Nyfikna och modiga deltagare! Energi och Fokus, för workshopglädje. Det innebär att skapa en Konstruktiv inställning (grön och medveten) hos deltagarna snarare än begränsande (grå o reaktiv/omedveten).

Vi valde att arbeta i huvudsak med Faciliteringsmetoden LEGO®SERIOUSPLAY®. Det innebär att alla deltagare fick bidra till att skapa en aktiv dialog med fokus på att lära nytt av varandra och med kortare genomgångar av mig, som är Certifierad enligt Eva Vatis Certification course for bringing the SDGs into business-strategy.

Fantastiskt effektivt sätt att ta sig igenom Agenda 2030 på en dag. /Sara Brynskog Kommunikationschef TiSAB.

 

Vill du veta hur vi gjorde?

Här är några av våra hållpunkter i vår Workshop – ”Awareness about the SDGs.”

  1. Skapa en gemensam Överblick av FNs Globala Mål för hållbar utveckling – Vad innebär de för vår EGEN verksamhet
  2. Tydlighet Vilken är Vår strategi och vår värdekedja – Var skapar vi värde för kunden – och för våra partners?
  3. Vi gör ett urval – Vilka mål kan vi integrera med VÅR verksamhet? (var bidrar vi bäst?)
  4. Tydliggöra vissa begrepp, så att vi använder dem på samma sätt.

 

 

En workshop med Olofson som professionell Facilitator innebär alltid Fokus och Engagemang, som skapar glädje och delaktighet av samtliga deltagare.