Skapa Närvaro i de digitala Mötesrummen Individuell Utbildning För kloka Mötesledare i Facilitering – Istället för 5 tips för digitala möten

NU – mer än någonsin är kunskapen att skapa Närvaro i möten en avgörande faktor för hur snabbt vi kan ställa om vår Möteskultur och göra det bästa möjliga av den situation vi står i.

För att du ska fortsätta utvecklas som Mötesledare krävs både Fokus och Reflektion (d.v.s. både För- och Eftertanke). Det krävs också en anpassning till just din unika situation. Det är din situation vi utgår från när vi träffas första gången. Sedan går vi vidare med individuellt anpassad utbildning utifrån ditt företags behov och ditt uppdrag.

Här är 5 stora utmaningar jag ser generellt som Mötesledare idag

  1. Mötesdeltagarna har sällan bara ETT mötesrum utan sitter i flera
  2. Som Mötesledare har du betydligt flera störningsmoment att ta hänsyn till som kan ske i de andra rummen
  3. Tekniken är ett moment som har lagts till att behärska inte bara av dig utan även av deltagarna
  4. Det är stor skillnad att ha lyssnande Åhörare och aktiva deltagare – en uppgift som kräver betydligt mer i det digitala mötesrummet
  5. Ibland har du några deltagare i rummet och några digitalt. Det behövs en struktur för att klara den extra utmaningen.

Du och jag utgår från de möten och/eller workshops som du ska hålla. Det är första mötet. Andra mötet handlar om att göra dessa möten så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Om du ska hålla föredrag eller utbildning lägger vi fokus på retorik och teknik. Ska du hålla Möten eller Workshops lägger vi fokus på Faciliteringen. Utbildningen är som 5 tillfällen, antingen virtuellt eller på plats i Lund. Sedan är det upp till dig om och hur länge du vill fortsätta.

Det finns möten som inte bör vara virtuella. När vi fokuserar på svåra samtal, när vi vill skapa kreativitet och vid viktiga strategiska vägval. Tänk en gång till. Går det att genomföra mötet på något annat sätt. Det finns fler vägar om vi vågar se dem.

Inforuta

Vad – Individuell Utbildning i Facilitering för Mötesledare – Att skapa Närvaro i det digitala mötet

Hur – 5 längre möten Via Zooms eller på plats i Lund. Paketpris.

Varför – Det är stora utmaningar och att skapa närvaro i de digitala Mötesrummen är central Affärsnytta

När – Vi kan starta direkt och börjar med Uppstartsmötet där vi gör en anpassning utifrån dina förutsättningar

 

SteP Educations Fokus på de Globala Målen för Hållbar utveckling – Viktigare än någonsin

Mål 16.7
Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i företag och organisationer.
Mål 4.
Främja livslångt lärande för alla på företaget
Mål 12.8
Öka kunskapen om hållbara arbetslivsstilar