Mitt Ledarskap i ALLA tider – En Individuell utbildning för den som vill ta ett steg till och nyttja sin fulla Potential

Aldrig har MITT LEDARSKAP varit viktigare! Du har säkert klokt använt den grund du redan står på som ledare för att hantera den situation som råder. När du är redo och vill ta ett steg till, då är den individuella utbildningen Mitt Ledarskap en klok investering. Du ska hålla länge i arbetslivet och hitta din väg. Då behövs både utbildning och reflektion.

Den individuella Utbildningen Mitt Ledarskap utgår både från dig som person och kunskapsmässigt från 5 olika perspektiv.(Scrolla ner) Den utgår också från din aktuella situation, och det som du vill åstadkomma i livet. Inte bara för din egen skull, utan för allas vår skull att utmana din fulla Potential. Timingen är unik och mycket klok! Världen behöver kloka människor och ledare som tänker till.

”Jag valde att gå utbildning hos Step Education eftersom jag kände att jag hamnat i ett vägskäl där min ambition och mina nuvarande utmaningar gick åt olika håll. Jag behövde verktyg för att sammanfoga de två, för att hitta glädje och balans. Jag pratade med Birgitta på Step Education och hon lyssnade in mina behov och kunde väldigt skarpt läsa av de verktyg jag skulle komma att behöva. Utbildningen var tydligt organiserad och genomtänkt samtidigt som den gick att anpassa till de spontana tankar och känslor som kan uppkomma vid tungt reflekterande. Det har varit ögonöppnande, utmanande, utvecklande och framförallt nödvändigt att gå denna utbildning. Det finns ingen tvekan om att mitt personliga och professionella ledarskap uppgraderats med verktyg som kommer förbli grunden för mitt tänkande.” Nura deltagare 2019/2020 

Här är några aktuella utmaningar för Ledare och Nyckelpersoner idag

  • Världen är annorlunda nu än för några månader sedan, det är mycket att ta in och förhålla sig till.
  • Att sitta hemma och jobba kräver både kultur och struktur – även om inte du gör det, så gör många andra det.
  • Att leda på distans är en tuffare utmaning och kräver definitivt mer kunskap
  • Att inte träffas sina kollegor/medarbetare fysiskt under en längre tid kan ge stora förändringar i måendet – för alla.
  • Jag/Du kanske inte är orolig, men den kollektiva oron är massiv och kan påverka på ett helt annat sätt

Reflektion och Eftertänksamhet har aldrig varit viktigare än nu. För var och en person! Det handlar inte bara om Affärsnytta, utan om Global Hållbar Utveckling där vi alla utmanas att bidra och göra vårt bästa.

Du och jag utgår från vårt första möte. Där hittar vi kärnfrågan. Det behöver alltså inte finnas något specifikt mål. Första tillfället är uppstartsmötet. De följande tillfällena fokuserar vi på:

  • Att leda mig själv
  • Att leda andra – informellt och/eller formellt (Extra fokus på Digitala utmaningar om så önskas)
  • Att leda verksamheten/Mitt uppdrag/Mitt företag/Göra mitt jobb
  • Mitt Ledarskap Nu och genom livet
  • Att växa – inte bara för min egen skull

Alla tillfällen handlar om att ”Mitt Ledarskap” ska bli så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som finns. Om du är ledare lägger vi extra fokus på att leda andra. Är du inte formellt ledare lägger vi extra fokus på ditt eget Ledarskap och din glöd och Motivation. Utbildningen är 6 tillfällen, antingen digitalt eller på plats i Lund.

Inforuta

Vad – Individuell Utbildning Mitt Ledarskap- Att skapa glöd och Motivation i Mitt Ledarskap

Hur – 6 tillfällen Via Zooms eller på plats i Lund. Paketpris.

Vem– Du är ledare eller Nyckelperson och vill fortsätta växa och lära för livet. Kanske har du ett vägval framför dig eller att du vill stanna upp och reflektera kring din egen potential.

Varför – Reflektion och Eftertänksamhet har aldrig varit viktigare än nu. För var och en person! Det handlar inte bara om Affärsnytta, utan om Global Hållbar Utveckling där vi alla utmanas att bidra och göra vårt bästa.

När – Vi kan starta upp inom en vecka. Sedan är takten upp till dig.

 

 

SteP Educations Fokus på de Globala Målen för Hållbar utveckling – Viktigare än någonsin

Mål 16.7
Säkerställ ett lyhört, inkluderande och representativt beslutsfattande i företag och organisationer.
Mål 4.
Främja livslångt lärande för alla på företaget
Mål 12.8
Öka kunskapen om hållbara arbetslivsstilar