Snapshots och personliga reflektioner från Styrelsekraft nationell alumniträff – Det lilla mötet i det stora

TACK alla som deltog i Styrelsekrafts Nationella Alumniträff! Det var härligt att få träffa deltagare från Sveriges alla hörn!

Som alltid har jag reflekterat i efterhand när möjligheten att få träffa så kompetenta personer tagits. Här är 3 favoriter.

  1. Det är förundrat att se hur mycket det lilla mötet, i det stora kan göra för individen. En association att bygga vidare på, en nyvunnen idé (kanske till och med en affärsidé), en styrelseledamot att rekommendera, eller bara ett samtal mellan två individer som har mycket att lära av varandra och som normalt sett inte skulle ha setts eller tagit sig tid att samtala. I alla de träffar jag medverkat i där många människor möts, är det just det jag gillar allra mest. Kraften i det lilla mötet i det stora.
  2. Två nyvunna förebilder. Att få lyssna på Meg Tivéus, som kopplar historiens vingslag till det rummet vi sitter i nu, genom att berätta om sin uppväxt med en mamma som de facto fötts utan rösträtt. Om sin väg till där hon är idag, som erkänt styrelseproffs – där hon på något sätt förenklade mycket för mig. Det handlar om att göra ett bra jobb, och att ha ett bra nätverk med människor som lyfter fram det man gör istället för att ”trycka tillbaka”. Inte antingen eller, utan både och!
    Maria Arnholm, vår jämställdhetsminister och tillika vår hemliga gäst, gjorde också ett stort intryck. Så närvarande, så intresserad av oss och vilka vi var, gav  hon mycket av sig själv genom att berätta om olika historier där hon kommit till olika insikter på sin väg till ministerposten, men även som människa. En av hennes tre viktigaste punkter är att fokusera på att pojkar inte läser, en annan att aktivt jämföra löner mellan män och kvinnor. Hoppas få träffa henne den 14 jan på vår träff i Skåne!
  3. Att jag har mer än halva mitt yrkesliv kvar! Meg är aktiv och 70 år. När jag räknar mitt kvarvarande yrkesliv inser jag att jag inte ens kommit halvvägs! Den insikten ger mig en arbetsro, och en helt annan möjlighet öppnar sig mentalt. Jag kan hinna åstadkomma mycket till i mitt yrkesliv för att verkligen göra en skillnad! På vägen är det avgörande att underhålla och vidga mitt nätverk. Det får ta den tid det tar, och är viktigt ur ett långsiktigt perspektiv. Det är så lätt att komma in på den ”kortsiktiga tanken” att  – jag hinner inte åka på nätverksträff. Men, den tanken tänker jag inte längre. Jag tänker inte heller lägga energi, på alla de yrkeskvinnor som ännu inte gjort denna insikt. Den insikten är nämligen personlig, och kommer inifrån.

Styrelsekraft

Tack Lucia, som vågade tänka tanken med en nationell alumniträff.
Tack Kerstin för din naturliga pondus och lugn.
Tack Almi, som litar på oss tre externa projektledare!
/Birgitta

 


Fakta
: Styrelsekraft är ett projekt, som engagerar många personer. Över 500 personer har gått programmet och lägg därtill mentorer, gäster och övriga engagerade runtomkring. En fråga om vad som händer efteråt har ställts. I de olika omgångarna har många nätverk och grupper bildats med härliga initiativ av deltagarna själva. Utmaningen har varit att få till en träff dit ALLA som har deltagit erbjuds att träffas. Ett sådant helhetsinitiativ hade ännu inte tagits, och vi regionala projektledare funderade länge innan vi förstod att det var vi med vår unika överblick som skulle få en sådan träff att hända. Lucia Severed, KKikk, Kerstin Arnemo Råd & Dåd har båda varit involverade i alla omgångar i mellan och norra Sverige. Själv Jag (Birgitta Olofson, SteP Education) har varit regional projektledare för Malmö och Växjö sedan andra programmet. De allra flesta som fick inbjudan till träffen, blev mycket glada över initiativet som i slutändan blev i stort sett ideellt ;). Nu har vi haft första träffen och om vi fortsätter traditionen nästa år, så har 120 ytterligare adepter kommit till.