Olofson intervjuar Olofson Vad innebär 100 000 steg?

Tänk om jag skulle bli intervjuad? Vilka frågor skulle jag helst vilja få då? Jag vågar ta steget och låter Olofson intervjua Olofson.

En tokig tanke kan bli en bra idé
Olofson intervjuar Olofson

Du har ju haft SteP Education i drygt 3 år nu, Vilken är din vision?

Jag satt för ett tag sedan och funderade, och utmanade mig själv kring att hitta den vision och den väg som är min, för att stötta och vara en förebild för kommande generationer. Jag kom faktiskt fram till en siffra. 100 000. Den siffran innebär att jag inom 15 år, hoppas kunna ha nått mitt mål att ha stöttat människor att tillsammans ta 100 000 steg.

Att ta ett steg låter enkelt, men kan du också utveckla det?

Att ta ett steg, är att få en insikt. Liten som stor, för dig själv och för ditt företag. Insikter får vi om vi fortsätter vara nyfikna på andra och på oss själva. När vi drivs av nyfikenhet att lära mer, strävar vi ofta efter att utifrån vår inblick i det vi håller på med, skapa oss en överblick. När vi väl har fått överblicken (vilket verkligen kan vara en stor utmaning i våra företag och för oss själva) och har en känsla av helikopterperspektiv, kommer insikten om, vad vi vill fokusera på och kanske prioritera. Ingen kan springa på alla bollar! När vi väl fått insikten kan vi dyka ner igen och resolut veta vad vi ska göra, men med en helt annan medvetenhet!

Insikt och reflektion StePModell
Insikt och reflektion StePModell

Det låter modigt med en 15-årsplan!

Se det hellre som att jag med mina 44 år äntligen kommit till insikt om att det är viktigt att ha en målbild. Eftersom jag har ett stort behov av frihet, och en rädsla för allt som kan hämma eller hindra densamma inser jag att jag ofta valt bort tydliga mål. MEN med denna målbild är det något annat. Det ger mig en riktning om vart mitt skepp ska sikta, istället för att flyta omkring på vågorna som är båda höga och djupa. Men det tog – typ 44 år ;.) att hitta 100 000 steg – för att stötta framtida generationer.

Angående SteP Education; Du är ju både rådgivare, facilitator och utbildare. Blir det inte rörigt för dina kunder?

Bra fråga! Den har jag också ställt till mig själv och efter mycket funderande kommit fram till att det finns en viktig gemensam nämnare. Alla de kunder jag arbetar med vill ta ett steg och inser att kompetensutveckling behövs. Beroende på att företag och människor befinner sig i olika faser, behöver de olika typer av stöttning. Ibland funderar de på vilken typ av kompetensutveckling de behöver för att ta sig själva och företaget ett steg vidare. Då kan rådgivning vara på sin plats, där det handlar mycket om att lyssna aktivt och ställa bra frågor för att skapa en överblick och därmed en insikt om vad som verkligen behövs, så att kunden kan fokusera och inte minst prioritera. Utbildning är en investering och de företag som inser detta sparar både tid, pengar och kanske utebliven frustration över fel val.

I min roll som utbildare, har jag valt att fokusera på JAG ledarskap i olika former. Det kan vara en del i de individuella utbildningar för till exempel säljchefer eller VD:ar som  jag utvecklar tillsammans med kunden, för att stötta dem att ta ett steg inför en utmaning som väntar. Det kan också vara som utbildare i greytogreen. En utbildning man kan gå antingen som individ och då få en överblick över ”possible thinking”, som innebär att denne är fri att välja sin inställning till de situationer den ställs inför.

En synnerligen viktig egenskap för alla medarbetare, att ha modet och insikten att fullt ut kunna leda sig själv.

Greytogreen kan med fördel användas som en (legobit) modul tillsammans med andra förändringar som är på gång i organisationen och då för alla. Lean är på gång i en andra trend främst inom kommuner och landsting. Det innebär ett förändrat sätt att tänka, vilket ofta glöms bort i ivern att implementera och ge verktyg och modeller. Alla som arbetar med förändringsledarskap vet att det är lätt att glömma den andra halvan av förändring, den som handlar om ”Mindset”, attityder och beteenden, inställning och vilja att lära sig. Faller den på plats, är nästa steg oändligt mycket lättare att ta. Greytogreen är den andra halvan av förändring med fokus på att verkligen skapa affärsnytta!

Som facilitator har jag haft flera projekt genom åren. Det senaste som fortfarande pågår är Styrelsekraft. Ett program initierat av regeringen för att stötta kvinnor att komma in i fler styrelser. Det innebär framförallt att skapa ett bra nätverk bland de kvinnor som är med och att skapa en öppen och trygg grupp, där fler delar med sig av viktiga erfarenheter och framförallt – är nyfikna på varandra. En underskattad egenskap! Under kommande år kommer jag att skapa eller leta efter fler projekt, där jag kan vara en viktig del för att både matcha mentorer och adepter, men framförallt skapa starka nätverk, med äkta nätverkande!

Har du  något motto som du lever efter?

Ja. Tidigare var det ”Att må bra”, men jag har kommit till insikt om att det är skillnad på att ”Må bra för stunden” och ”Att må bra inifrån”. Det är olika värderingar. För att må bra inifrån kräver det en helt annan närvaro av mig själv. Mitt motto är istället något som kommit efter många tankar och funderingar kring ”att må bra för stunden” faktiskt kan innebära en flykt, eller att jag inte tar tag i de situationer jag ställs inför, på ett ärligt sätt. Det är ”Fri att välja”. Jag är fri att välja – inställning till de situationer jag ställs inför. Fri att välja – medvetet. Fri att välja – hur jag vill lyfta fram SteP Education och mig själv. (till exempel genom denna intervju ;.) Det enda jag behöver ta hänsyn till är de konsekvenser som kan uppkomma. En konflikt – en ny utmaning. Varje gång jag kommer till insikt om att jag är rädd för något, tar jag ett steg till. Jag lär ta steg hela livet! Vilken tur att jag fortfarande är nyfiken!

Slutligen Birgitta Olofson, är det något annat som du vill lyfta fram och som du tycker är viktigt?

Det var en svår fråga. Låt mig avsluta med en berättelse.

För inte alltför länge sedan var  mottagare/sändare  vanliga roller vid informationssökning. I skolvärlden såväl som i arbetslivet. Så är det inte längre, utan de flesta är snarare sökare än mottagare idag. Jag tror att det finns olika kategorier av sökare. En del sökare är snabba, har kort tålamod och söker efter snabba svar, bra genvägar och kortast väg till ”action”. Ofta söker de bara efter precis det svar som behövs för stunden.

Det är nästan lite trendigt i världen idag, där vi uppskattar idealet att vara handlingskraftig och ofta uppmuntrar snabba ageranden. Sändare göre sig icke besvär, de söker en tolk de för stunden kan lita på, som ger snabba svar men helst inte för många då det tar alldeles för mycket tid. Annars kan  man ju alltid googla. De tolkar som söks är ofta bollplank.

Andra sökare har kvar sin nyfikenhet och ställer ofta frågor till sin tolk, så att det blir en diskussion mellan tolken och sökaren. De är ofta medvetna om att de får endast en del av svaren och söker oftare en överblick, så att de själva kan komma till insikt om vad de behöver göra. På det sättet växer de som människor i ännu högre grad och framförallt, med insikten kommer agerandet och en medveten handlingskraft. Utmaningen ligger ofta i att hitta bra tolkar som inte ger svar direkt, utan kanske ställer frågor som gör att de båda kommer ett steg till. Bra tolkar för dessa sökare är som frisbeekastare – de tänker efter och ber mottagaren tänka efter och ta ett eget ansvar.

Jag lägger ingen värdering i vilken av sökarna som är bättre än den andre. Vad tänker du själv när du hör denna berättelse?

 

Många vuxna är ofta är tolkare till barn de möter. Ett tips! Nästa gång du möter ett barn som ställer en fråga, prova att istället för att svara på frågan om ”Varför är det si, eller så” säga;

Intressant fråga, vad tänker du själv? Öppnar upp för en helt annan värld – inte bara din egen…

Hopp
Var nyfiken!