Varför heter det egentligen Kick-off? Hög tid för metaforbyte!

Jag gillar att fundera på metaforer. Allra helst de metaforer som många av oss fortsätter använda slentrianmässigt, trots att de egentligen inte längre speglar det som man vill säga med den valda metaforen. Ni som känner mig vet vad jag tycker om ordet bollplank, som beskrivning av vad en bra mentor ska vara (Frisbeekastare blev den nya metaforen!).

Nu har jag funderat på metaforen Kick-off. De flesta jag pratat med menar att tanken med en kick-off är att samla alla medarbetare och utifrån en gemensam bild om vart företaget är på väg, få alla att dra åt samma håll. Visst kan man tänka sig tanken att man vill ”kicka igång” sina medarbetare, men vid närmare eftertanke är det en rätt tuff inställning och frågan är om det är den rätta? Indikerar inte själva ordet att man utgår från att medarbetarna stagnerat eller är ovilliga att ta ett steg och måste sparkas igång?

Rent krasst, Vem vill sparkas igång och vem är det isåfall som sparkar?

Nej – det är hög tid att byta ut metaforen kick-off! Låt oss börja med att utgå från Varför företag satsar på dylika arrangemang? Det kostar onekligen en hel del pengar (Bara lönen till  50 personer som är frånvarande av det ”riktiga arbetet” en hel dag uppgår till 250 000 kr i runda slängar!)

Beslutsfattare jag frågat menar att det är viktigt att satsningen;

  1. Ger någon form av affärsnytta.
  2. Att de som är med känner att de får med sig något som är viktigt även på sikt (inte bara rulltrappe-kunskap*).
  3. Att deltagarna på något sätt utmanas att ta ett steg till. Viktigt är tanken att de är redan på väg!

Utifrån dessa tre punkter föreslår jag härmed en annan metafor. Vad sägs om något så enkelt som Next Step workshop?

På en Next Step Workshop, inspireras och framförallt utmanas var och en av medarbetarna att ta ett steg till, oavsett var de befinner sig. Ibland behövs det ta större steg, ibland bara ett litet. Beroende på företagets fortsatta utmaningar läggs ribban för företagets nästa Next Step Workshop. Att det är en workshop kan också indikera att det inte räcker med en föreläsning, utan att det ges tid att vara aktiv och få möjlighet att reflektera.

Next Step eller Kick-Off? Viktigast att ta det steg som behövs
Next Step eller Kick-Off? Viktigast är att ta det steg som behövs när du väl bestämt dig för att satsa.

Är du nyfiken på vad en Next Step workshop skulle kunna innebära om Olofson på SteP Education är inblandad? Hör av dig till mig, så bokar vi en spånskiva**!

*Bodil Jönsson liknar rulltrappe-kunskap vid snabbt införskaffad kunskap som stannar bara sålänge man är i rulltrappan.

** Spånskiva Alltid ett första steg i alla samarbeten med SteP Education. Ett möte utan kostnad för dig, där jag lyssnar in och delar med mig av mina erfarenheter och resonerar fritt. OM vi kommer fram till att vi vill ta något steg tillsammans bestämmer vi det då.