Konsten att kasta en frisbee – Eller – Vi behöver något annat än bollplank för att verkligen ta ett steg

Många av de chefer jag träffar idag, talar om vikten av att omge sig med bra bollplank. Förvånat hajar de till när jag uttrycker mitt ogillande till deras val av metafor, för det de antagligen försöker säga.

1. Bollplank är helt enkelt en kass metafor!

Kasta en boll mot ett plank och erfar den ”stumma känsla” som ett ”ploff” mot planket ger. Dessutom kommer bollen blixtsnabbt tillbaka och hamnar precis på det ställe som man förväntar. Jag är således inte så säker på att det ger rätt beskrivning av det de vill beskriva. OM det stämde, skulle ju metaforen i sådant fall indikera att de personer de omger sig med, snabbt och på volley skickar tillbaka frågan de fått, utan att ta sig tid till att tänka sig in i situationen för den som frågar. Boll till bollplank ...Ploff

2. För att verkligen ta ett steg, behöver vi något ANNAT än ett bollplank. En NY metafor!

För att verkligen stötta och utmana personen att ta ett steg, krävs en helt annan teknik OCH en helt annan metafor. Under mina träffar med Styrelsekraft, myntade jag begreppet Frisbeekastare som beskrivning av en klok mentor/adept-relation. När du kastar en frisbee – krävs större eftertanke innan du kastar. Du behöver tänka efter före hur du ska kasta. Skillnaden ligger också i att även mottagaren måste tänka till för att ta emot frisbeen och hålla i den ett tag innan den kastas tillbaka. Den gäller för alla typer av möten och inte bara i mentor/adeptrelationen. Tänk en styrelse med kloka frisbeekastare – eller varför inte en lednings- eller nätverksgrupp.

Aktiva Frisbeekastare (Foto Thinkstockphotos.de)
Aktiva Frisbeekastare
(Foto Thinkstockphotos.de)

3. Att ha för många bollplank, kan vara en form av REAKTIONs anpassad mötesteknik

Jag tänker att en av företagsledares STÖRSTA utmaningar idag – är att de faktiskt omger sig med för MÅNGA bollplank. De har alldeles för många runtomkring sig, som de kan slänga iväg snabba frågor till, och få snabba mindre ifrågasättande svar tillbaka. Jag kallar det för REAKTIONSanpassad mötesteknik, som till och med kan motverka det vi vill åstadkomma! Vi i västvärlden verkar ofta sätta vår tilltro och hysa beundran för ”snabba beslut”. Jag tror inte alls att alla beslut behöver vara så snabba. De KAN vara det, men det är trots allt en stor skillnad på att reagera, och att agera medvetet. (se gärna vidare i ”Thinking fast and slow”, en utmärkt bok som nu finns på svenska)

Thinking fast and slow Daniel Kahneman
Thinking fast and slow Daniel Kahneman

4 Erbjud kloka människor – med drivkraft att göra en skillnad – kloka frisbeekastare- och de kan flera steg!

Vi behöver omge oss med frisbeekastare, som sätter sig in i situationen. Som både stöttar och utmanar oss att komma till insikt själva. Som får oss att verkligen vilja ta ett steg till, utan att nödvändigtvis säga vilket steget är. Våga tänka tanken!

Vad skulle det innebära om dina chefer och kollegor utbildades till att bli riktigt kloka frisbeekastare? Är du nyfiken? Boka en spånskiva!

Utmana dig själv och var själv en frisbeekastare, precis som jag!
Utmana dig själv och var själv en frisbeekastare, precis som jag!

P.S Såhär skrev jag om frisbeekastning i Styrelsekraft.
Precis så – är förhoppningen att klokt mentor/adeptskap ska fungera i Styrelsekraft. ”Professionell genomtänkt frisbeekastning”.