Min Station och kontor på Borgeby Slott

Du hittar mig på Borgeby Slott! Plats för utbildningar och möten.

Varmt välkommen till min ”Station B” på vackra Borgeby Slott.

Här har jag numera mitt vackra kontor, med plats för möten, kreativitet och eftertanke. Kanske vill du vara på ”Stationen” en dag för egna möten eller utbildningar? Hör av dig till mig. 🙂

Mitt kontor (Min Station B) ligger i Porttornet som är den äldsta delen av Borgeby Slott. Slottet har annars anor ända till Harald Blåtand år 980! Porttornet renoverades av ägaren och konstnären Norlind 1947. Han sa uppmuntrande i sitt invigningstal:

”Måtte de goda traditioner från gamla tider få leva vidare i de nya rummen och måtte det framförallt bara tänkas fredliga och varma, gärna spirituella och dionysiska tankar i de nya rummen. Drick med mig för Andan i dem! /…/ Jag förklarar; ordet fritt, tanken fri, känslorna fria och viljan fri”.

Välj platsen där du känner dig bekväm. Det finns 3 alternativ för möten och utbildningar. 

  • Mitt kontor- ”Station B” på 30 m2 (Porttornet, andra våningen).
  • Logen för stora sällskap eller Slottet för lite mindre.
  • Enormt med plats i den fantastiska slottsträdgården.

Virtuellt? Nix. inte denna gång. Den här miljön behöver upplevas.

Hitta till min Station på Borgeby Slott. 

Varmt välkommen! Samma ingång som Butik Porttornet.//Birgitta

PS Hör av dig och kom och hälsa på! Ja, låt oss boka in ett möte. Ett riktigt!

Kuriosa om Borgeby Slott (inte konstigt att jag som bondtös känner mig hemma 🙂
Sägnen säger att Borgeby såldes på en exekutiv auktion och att bonden Lars Persson kom till auktionen körande i sin höskrinda. Han var den ende i denna förnäma församling som gav ett bud, påstods det. Budet ansågs för stort för en vanlig bonde av den församlade aristokratin. När auktionsförrättaren påpekade att godset, vilket hade bebotts av grevar och baroner, skulle betalas kontant, nickade bonden Lars Pehrsson, och sedan föll klubban. Borgeby hade gått bort till Lars Pehrsson. Detta var ju orimligt ansåg en chockad församling av adelsmän och tyckte att auktionen måste göras om. Lugn som en skånsk bonde gick Lars Pehrsson gick bort till höskrindan, tog fram plånboken och betalade kontant. Ryktet påstår att det var mellan 20 000 och 50 000 riksdaler som betalades kontant. Detta är en bra historia men inget tyder på annat än att det är en skröna. Lars Perssons dotter Hanna gifte sig med konstnären Ernst Norlind. När deras son Staffan dog 1978, bildades en stiftelse som ägare. Lomma kommun blev ägare 2007 och 2012 såldes slottet vidare till Borgeby slott AB.