Etik & Moral i styrelsearbetet, Halvårsträff med Styrelsekraft på Ideon i Lund

Foto Olofson
Etik & Moral i styrelsearbetet

Med Elisabet Annell som gäst och 75 deltagande adepter och mentorer från både Skåne, Blekinge & Småland hade undertecknad, som ambition att ”bena upp begreppen” vad gäller Etik & Moral i Styrelsearbete. En inte alltför enkel uppgift, då frågan kräver både diskussion och engagemang och inte minst kunskap. Det är lätt att hamna i frågan Etik & Moral i det stora hela och det är en uppgift som inte ens de stora tänkarna har lyckats ”lösa”. Stort fokus därför på etik & moral i arbetslivet.

  • Styrelseledamotens etiska frågor 
  • Företagets etiska frågor &
  • Styrelsens arbete med etiska frågor.

Under den första rubriken diskuterades livligt när och om man ska tacka ja till ett styrelseuppdrag och på vilka grunder man tar sitt beslut. Det framkom också i diskussionen att det är viktigt att våga gå ur en styrelse när grundvärderingarna inte stämmer överens. En varierant på rubriken skulle kunna vara Yrkesetik för en styrelseledamot med förhållningsregler som; prioritera företagets intresse, informera dig aktivt och ge klara besked om din åsikt och ta ditt ansvar som styrelseledamot.

I plenum diskuterades även de olika synsätten som kan råda i en styrelse. När  ledamöter som har ett industriellt synsätt möter ledamöter som snarare har en finansiell utgångspunkt kan det emellanåt vara tufft att komma överens. Med tanke på mentorernas engagemang i frågan verkar detta vara en viktig punkt att fortsätta diskutera!

Företagets etiska frågor tar sin utgångspunkt i ägarstyrningen. Ägarstyrning i aktiemarknadsbolag innebär styrning genom bolagskoden, men även genom bolagsstämman & bolagsordningen samt tillsättandet av styrelsen och revisorerna. VD-instruktioner & ägarpolicy är andra exempel. I familjeföretag är ägarstyrningen varierande, men syfte, vision & värderingar är viktiga punkter. Oavsett ägandet så har styrelseordföranden en viktig roll att spela i alla företags arbete med etiska frågor.

Styrelsens arbete med etiska frågor brukar ofta handla om policies och efterlevnaden av dem. Att ge möjligheten för whistleblowers i organisationen kan vara ett sätt för styrelsen att få vetskap om medarbetarna lever upp till de etiska reglerna som företaget fastställt. Konkreta tips på hur styrelsen kan arbeta med etik, kan ni även läsa om i mitt tidigare blogginlägg om Etik & Moral i styrelsearbetet. En av huvudpunkterna där är att det egna skrivna ordet alltid är viktigt. Därför kan det vara en god idé att som styrelseledamot skriva ner sin egen personliga styrelsekod.

Det blev under eftermiddagen och kvällen bra diskussioner och alla vara överens om att detta är en viktig fråga. Jag vill passa på att tacka alla mentorer i Styrelsekraft för ert engagemang både under träffen och i ert mentorsarbete. Utan er inget Styrelsekraft!

Rune Andersson
Rune Andersson talar sig varm för det industriella synsättet i styrelsearbetet

FaktaStyrelsekraft är ett projekt som Näringslivsdepartementet gett i uppdrag till ALMI. ALMI i sin tur har upphandlat regionala projektledare. SteP Education & Birgitta Olofson är regional projektledare för Malmö & Växjö. Totalt 86 adepter & mentorer.  

Elisabet Annell är en föreläsare med stora erfarenheter och är bland annat styrelseledamot i JM, Öresundsbron & Mercuri International. Hon är även ledamot i Etikkollegiet.

ALMI Företagspartner  med Annelie Johnsson från Kronoberg & Annette Lundfall från Skåne hjälpte till att hålla reda på alla deltagarna. Tack! Elisabet Annell, Annelie Johnsson & Annette Lundfall