Anders Dahlvig om IKEA och Ansvarsfull kapitalism (Eller ansvarsfullt företagande)

 

Sydsvenska industri- och handelskammaren anordnade 24 januari, en träff med Anders Dahlvig på ”Bokturné”. Stratiteqs lokaler fylldes med nyfikna besökare inklusive undertecknad. Det han skriver om är angeläget och boken har rönt internationellt stor uppmärksamhet. Michael Spence (Nobelpristagare 2001) har skrivit en varm rekommendation och säger att han läst boken tre gånger. Nedan skriver jag några av de punkter Anders själv valde att lyfta fram efter sina 26 år vid IKEA varav 10 år som koncernchef.

Ansvarsfull kapitalism?
Ansvarsfull kapitalism?

Idag har Anders Dalvig styrelseuppdrag i H & M, Oriflame, New Wave, Axel Johnson, HIF samt i King Fisher, ett av världens största bolag i byggbranschen med främst institutionella ägare. Jag ställde frågan; Vad bidrar du mest med i dina styrelseuppdrag?

Framförallt bidrar jag med kunskap om värderingsarbete & uthållighet, vilket kan vara lättare på många sätt i H & M med en stark ägare än i Kings Fisher som är citiägt.

Att ha en engagerad långsiktig ägare är en av de fyra hörnstenar som Anders menar att IKEA vilar på. Det verkar också vara viktigt för honom i de styrelseuppdrag han har, som en grund att kunna påverka riktningen mot ett ansvarsfullt företagande. Antonia Ax:son Johnson beskriver ambitionen eller paradoxen; 

Som familjeföretagare i fjärde generationen känner jag igen den inneboende paradoxen – att bygga ett ”gott” värdedrivet företag och samtidigt tjäna pengar. Anders visar att det kan göras.

De andra hörnstenarna för IKEA är Tydlig vision & värderingar, Differentiering genom kontroll av värdekedjan samt Marknadsledare med rätt marknadsmix. Dessa 4 hörnstenar beskrivs noggrant i hans bok.

 Ansvarsfull kapitalism

I Dagens industri den 25 januari förespråkar Klas Eklund en mer ansvarstagande och inkluderande kapitalism, eller Kapitalism 4.0. * I artikeln nämns även Financial Times stora artikelserie om ”Capitalism in crisis”. Ansvarsfull kapitalism har blivit ett trendord och Anders gav två anledningar till att det blivit så. Dels handlar det om en ökad transparens i samhället där ”Allt syns” men även med nya regelverk för bolagsstyrning. Dels handlar det om att uppfattningen till varför företag finns får en annan tyngdpunkt. Från att ”göra aktieägare rika” till att ta ett större ansvar för samhället i stort.

Hur man löser detta är en utmaning. Samhället försöker med allt fler regleringar och lagar. I Storbrittanien finns följande 3 förslag; Att VD:s lön ska gå till bolagsstämman för reglering, att företagsrepresentanter ska sitta med i belöningskommittéer och att även indirekta mutor ska bli böter. Länk till; Fler trender i Storbrittanien ang effektivt styrelsearbete.

Anders menar att stora företag har ett viktigt ansvar. Att det i visionen måste finnas plats för hjärta med en värderingsbas som talar till många människor. Att göra väl för människor. Att driva ansvarsfullt företagande är ingen trend. Det är en inställning. Den inställningen har Anders och genom sin bok förmedlar han både inställningen och hur man kan gå till väga.

Till sist; Klokt sagt om generationsskiften i företag;

Du kan ärva ett företags tillgångar, men aldrig medarbetarnas förtroende. Det måste varje generation klara själv.

*Kapitalismens historia. (Se artikel av Stefan Lundell i DI 25 jan 2012) Kapitalism 1.0 – Laissez Faire mitten av 1800-talet fram till börskraschen 1929. Kapitalism 2.0 Keynesianismen, 1930-talet till 1980-talet. Kapitalism 3.0 – Avreglerad Kapitalism 1980-talet till finanskrisen 2008

Foto Emelie Ljungström