Etik i praktiken Eller integritet att vara en bra styrelseledamot

I Dagens Industris bilaga, Dimension (nr 2) läste jag Mikael Törnwalls utmärkta artikel om Etik i praktiken.

Ett av de största misstag en chef kan göra när en skandal exploderar, är att förneka saker och ting, innan han eller hon har hela bilden klar för sig

Tänk om…. Telia gjort annorlunda? Nu gjorde de istället (minst) två grova fel.

  1. Att köpa licens till tveksamma villkor
  2. Att tidigt och kategoriskt slå fast att allt hade gått rätt till!
    Det hade även underlättat om de dessförinnan, tagit kommandot och varit en del av det offentliga samtalet, i frågor som rör deras verksamhet. En löpande mediakontakt hade stöttat i möjjligheten att ge en trovärdighet som kan behövas när det hettar till. Ett bra exempel är Bennet. Se bara hans raka svar, när DI lyfte fram VDn Johan Malmqvists VD-bonus i miljonklassen. ”Om det är någon som är värd det i Getinge, så är det Johan!” På ett enkelt sätt förklarar han och står för beslutet. Detta på DI:s första sida.

Etikfrågor är mycket aktuella och intresset har ökat under senare år. Med Telia var ”tiden mogen” och det smällde till ordentligt. Telia kom fram till att upplägget var förenligt med svensk och finsk lag. Man insåg att pengar skulle försvinna i diktatorns fickor, men det brydde man sig inte om!

Styrelsen sitter ofta långt borta från den löpande verksamheten och en koncernchef, känner inte alltid ett personligt ansvar för att allt går rätt till. Etik handlar för mig mycket om INDIVIDENS ANSVAR – att handla etiskt och moraliskt rätt i varje given situation.

Jag håller därför helt med artikelförfattaren om att näringslivet kommer att effterfråga fler styrelseledamöter med bevisad integritet och förmåga att navigera rätt i etikfrågor.

Den etiska kompassen måste vara rätt, och tillsammans med god etik och hög moral krävs ett MOD att agera efter den. Jag hoppas att detta tas med vid de fortsatta diskussionerna som med all säkerhet pågår bland ägare, styrelser och företagsledningar, detta när de lever upp till sitt ansvar att enligt bolagskoden ”säkerställa att de etiska principerna verkligen efterlevs”. För det krävs medarbetare som tar och tillåts ta ANSVAR – även moraliskt.

Jag ser fram emot öppnare diskusisoner generellt i dessa frågor. Då inte bara på ett övergripande plan, utan att genom att diskutera konkreta dilemman som faktiskt uppstår, och som kan komma att uppstå, och som varje individ bör ta ställning till innan de händer på riktigt.

På Styrelsekrafts senaste träff (se förra blogginlägget) i Malmö och i Växjö hade vi aktiva diskussioner kring just dilemman. Till exempel hade vi ett dilemma som påminde om Telia affären som kunde hänt, och händer i flera bolag. Vi la även till dimensionen MOD – att våga ställa frågor för att få hela bilden. Ser du bara en sida av situationen, kan bedömningen och ditt agerande bli helt felaktigt, som i Telias fall, där vi ju känner till konsekvenserna.  Ibland blir man motarbetad på hög nivå och många vittnar om utsattheten att var den ”enda” som ställer frågor och därmed ifrågasätter, ägaren eller övriga i styrelsen.

I kombination med mod, kan det vara en god idé att innan det händer, fundera över vilken din personliga inställning är till viktiga frågor om etik och moral. Att i förväg ha fundera på och ha en egen personlig styrelsekod, eller en etisk kompass kan ge dig den integriteten som du behöver för att bli en riktigt bra styrelseledamot.

Vilket är mitt ledljus i gråzonen när det inte längre är svart eller vitt?
Vilket är mitt ledljus i gråzonen när det inte längre är svart eller vitt?

En av de viktigaste insikterna som kom utifrån träffen, var att allt sällan är svart eller vitt. Det är i gråzonen du behöver din etiska kompass allra bäst, och ställa sig frågan; Är detta något jag vill stå bakom. Det ska tålas att granskas, även av media eftersom det mesta kommer  upp, förr eller senare.

Som regional projektledare för Styrelsekraft funderar jag mycket på dessa frågor, och jag slås varje gång av kraften i att verkligen handfast diskutera dessa frågor på ett sätt som utgår från individen. Detta ser jag som ett av de allra viktigaste teman i hela Styrelsekraft och blir ”mitt lilla bidrag” till att gå styrelseledamöter med integritet. /Birgitta Olofson SteP Education AB