We really had A GREEN DAY – Tankar från träffen för dem som redan deltagit i greytogreen

För egen del kom repetitionen helt rätt i tiden – känner mig lite grönare igen. Robert Heier en av 98 personer som gått greytogreen i Sverige

 

Greytogreen blir en konkret gemensam modell för komplexa situationer

Fastän de flesta deltagarna inte träffats förut (de kom från olika omgångar) så blev jag fascinerad av att de så snabbt kunde arbeta konkret tillsammans med de två casen ”greytogreen at work”. Delvis för att de hade samma modell att utgå från, men också för att de hade gemensamma erfarenheter från greytogreenutbildningen. Det gjorde dem öppna till att se vilka antaganden som faktiskt gjordes. När väl antaganden skrevs upp på tavlan var lösningen väldigt nära till hands. Att stanna upp, titta på hela situationen och faktiskt fundera på vilka antaganden vi gör, kan möjliggöra en helt annan dimension av beslutsfattande, kommunikation och förändringsledarskap.

När man själv skapar en situation – är man oftast i grönt. När någon annan skapar en situation – då hamnar vi alltid först i grå – vi reagerar. Att ge lite tid även åt den som ställs inför situationen kan vara viktigt att tänka på.  Diane Van den Berge

 

Greytogreen är ”the forgotten half of change”

Med Greytogreen får du även ”the forgotten half of change” i förändringsledarskap. Den första delen handlar om verktyg, regler, kunskap och erfarenheter. Den andra delen handlar om beteende, vilja & förmåga, förståelse och insikt samt förändring av attityd och uppfattningsförmåga. Det är därför greytogreen gör en skillnad!

 

Greytogreen har vuxit hos dem som har gått– och flera är medvetna om det

Eftersom jag är Sveriges första certifierade partner för greytogreen, var jag extra nyfiken på om deltagarna fått insikterna från greytogreen att växa med tiden, precis som jag själv. Svaret är ja! Det har inneburit många små och ibland stora skillnader i förhållningssätt för dem som gått. Själv har jag också betraktat personer i min omgivning, som utan att alltid se det själva har förändrat inställning till sin omgivning. När man som person gör en insikt om sig själv, kan det till och med vara svårt att komma ihåg hur man tänkte förut.

Have a green day! Aktiv och konkret diskussion
Have a green day! Aktiv och konkret diskussion

Diane grundare av greytogreen berättade om sin vision

Diane Van den Berge är hjärtat i greytogreen och en av tre grundare. För henne handlar greytogreen om en vision hon länge haft, om att göra en skillnad för många många människor. Efter den här träffen, där hon även delade med sig av sin historia och vägen till greytogreen känns det rätt häftigt att vara en av dem som stöttar henne i att göra det möjligt.

Om varje deltagare får med sig en grej som på något sätt påverkar hur de agerar i livet. Då är det en rätt stor grej!  Det går inte att ändra livet på 2 dagar, men lite i taget.  Deltagare greytogreen

Fakta;

Have a green day” är en årligen återkommande träff för dem som redan har gått greytogreen. Träffen har två delar. Dels är det är en ”refresh” på eftermiddagen, där vi går igenom de olika delarna igen och får dem på plats. Vi diskuterar och hanterar konkret olika case med hjälp av greytogreenmodellen. Nästa ”Have a green day” är måndagen den 25 augusti 2014.

NYTT för i år – är en halvdags fortsättningsutbildning med nytt material i greytogreen-processen. Endast för de som har gått greytogreen. På förmiddagen den 25 augusti, 2014.

Luc De Brabandere har skrivit boken ”The forgotten half of change”. Han är senior advisor i Boston Consultinggroup.