Vilken är affärsnyttan med att gå greytogreen? Eller Vad innebär ”The forgotten half of change”?

Inledningsvis, ett varmt tack för två innehållsrika och fantastiskt givande dagar!!! Jag har fått oerhört mycket med mig som är värdefullt för mig personligen men också för våra uppdrag. Måste ge dig en stor eloge, under de här dagarna har Du på  ett mycket empatiskt, sympatiskt och skickligt sätt gett 6 personer med helt olika utgångspunkt en gemensam plattform där vi kunnat mötas öppet. Karmen Gerhardt, personalstrateg PEu-Teamet AB

Att hitta affärsnyttan är en relevant fråga, som företagsledare bör ställa sig inför varje investeringsbeslut! Själv svarar jag på den så här;

Medarbetare som är duktiga på att leda sig själva är ofta bättre på att se och framförallt att använda sin fulla potential och åstadkomma de ständiga förändringar som krävs i företag och organisationer idag. För det krävs både mod och insikt om det egna ansvaret.

Med Greytogreen får du ”The forgotten half of change” i förändringsledarskap. Den första delen handlar om verktyg, regler, kunskap och erfarenheter. Det är ofta här man hittar de flesta ledarskapsutbildningar. Den andra delen handlar om beteende, vilja & förmåga, förståelse och insikt samt förändring av attityd och uppfattningsförmåga. Det är med denna andra del greytogreen verkligen kan göra en skillnad!

greytogreen med eftertankar
greytogreen med eftertankar

Tack för senast! Fantastiskt trevlig och inspirerande “legobit”. Ann-Katrin Lettevall, AKL Ekonomikonsult

 

Jag tycker att Grey to Green hjälpt mig. Den hjälper mig att ställa krav på personerna i min omgivning. Gjort mig mer observant på mitt och andras beteende. Innebär inte att jag aldrig hanterar något fel, men jag ser det lättare i efterhand. Har lärt mig att inse när mina drivkrafter tilltalas av något och att försöka se på det med lite skarpare ögon. Gunilla Bengtsson, VD Västbo LBC

ÖPPNA UTBILDNINGAR; HÖSTENS DATUM för greytogreen är nu satta. 23+24 jan 2014, 20+21 mars 2014 eller 25+26 juni 2014.

FÖRETAGSANPASSADE UTBILDNINGAR; När som helst. Allt från 3 timmar-3 dagar, uppdelat i precis de legobitar ditt företag behöver.

"En tvådagars frizon" är underskattat!
”En tvådagars frizon” är underskattat!