Vad är väl en halv dags utbildning?

För andra året fick jag möjlighet att via Almi anordna och moderera en halv dags styrelseutbildning för alla dem som sökt till Styrelsekraft Malmö. Det innebar att framförallt de som ännu ej fått plats, fick möjlighet att ta del av Almis Skånes utökade satsning. Annette Lundfall på Almi Företagspartner Skåne hälsade alla välkomna!

Temat var i år ”Ordning och reda i styrelsearbetet”. Sophie Persson, styrelsearbetare, utbildare och författare från Agent A samt Göran Alvek, finansieringschef på Almi Företagspartner Skåne.

S Persson A och G Alvek kring ordning och reda i styrelsearbetet
S Persson A och G Alvek kring ordning och reda i styrelsearbetet

Genom att inleda med tankar kring min egen käpphäst, att rekommendera mera! hoppas jag att det såddes flera frön kring tankarna ”Hur skaffa styrelseuppdrag”.

Rekommendera mera! Det får bli mitt nya mantra under det kommande året med styrelsekraft.

Genom att själv föregå med gott exempel vill jag därför lyfta fram både Göran Alvek och Sophie Persson som utmärkta föreläsare! De kan sina områden och delar med sig, samtidigt som de lyssnar in. Deltagarna fick två engagerade föreläsare som ställde frågor,och gav flera viktiga nycklar kring styrelsearbete. Göran poängterade bland annat hur viktigt det är att, dels välja rätt nyckeltal, men också att välja ! Sophie klargjorde rollerna i de olika bolagsorganen och vilka dokument och mötesforum som finns för dessa. Hon gav också en viktig koppling mellan balansen i styrelearbetet mellan att titta ”bakåt” och ”framåt”.

Glad att så många uppskattade utbildningen. I tankarna från dagen, där deltagarna ombads skriva ner ”sitt nästa steg” fanns många tydliga besked.

Ta fram vår verksamhets nyckeltal.

Ta fram ägardirektiv.

På nästa styrelsemöte fråga efter KPI och hur de andra styrelseledamöterna ser på sitt uppdrag.

Utvärdera styrelsearbetet!

Tydliggöra min roll i de olika organen och hur jag kan göra för att hålla isär dem?

Tack för förtroendet!olofson13