Vad är egentligen grejen med LEGO®SERIOUSPLAY®?

Rulltrappekunskap går snabbt att lära in MEN faller av lika snabbt som på en rulltrappa.
Begrepp av Bodil Jönsson.

För att få till en riktigt effektiv OCH värdefull Workshop, när man använder Faciliteringsmetoden LEGOSERIOUSPLAY gäller framförallt två nycklar. Legobitar och ”Flow”. Lägg därtill senior rådgivning för att hitta essensen i det som organisationen verkligen strävar efter och du har goda möjligheter att få till utbildning och lärande utöver det vanliga.  Som stannar kvar.

”När vi förlorar oss fullständigt i en uppgift, glömmer tid och rum och lär för livet utan att vi ens tänker på det. DET är flow. Eller skön koncentration. När allt bara funkar och det blir ett skapande. Ett kreativt skapande som sker både individuellt och tillsammans.” //Birgitta 

När alla kan SE vad som byggts och dessutom bidragit till bygget, kan alla automatiskt relatera till det som skapats och tar därför ansvar. Det är ju VÅRT bygge.

HRchefer provar själva LEGOSERIOUSPLAY

Legobitar är hårda och går att utmärkt att bygga med. Oavsett om det handlar om flödet i en fabrik, en känsla, en kundresa eller vår strategi. Tillsammans med skön koncentration blir det den perfekta mixen! Att få möjlighet till att både bygga rent praktisk och känna glädje och gemenskap, berikar lärandet och får det att stanna kvar längre.

Csikzentmihalyi menar att människor är som gladast, när de känner just ett flöde. (Flow)
LEGOSERIOUSPLAY har utvecklats under 25 år sen starten, och med tiden har kopplingen blivit allt starkare till den positiva psykologins långvariga effekt. När vi har roligt OCH är seriösa kan vi gå allt djupare i vårt eget arbete. Vi nämner ofta Mihaly Csikszentmihalyi som grundade själva ”flow konceptet” (se bild) och hans kollega Hans Henrik Knoop som goda inspiratörer. Mihaly visade på vikten av att ligga i det rätta ”spannet” för att lära sig bättre. Han ses av många som grundaren av det vetenskapliga området positiv psykologi.

På ena axeln; Utmaning. På andra axeln: Färdigheter

Exempel 1. Om det du lär dig är FÖR svårt och du är FÖR oerfaren, kan du känna dig osäker och ”Anzxious” och lär dig inte så mycket.

Exempel 2: Om det du lär dig är för ENKELT och du är för ERFAREN, kan du känna dig uttråkad, eller frustrerad och lär dig inte allt du kan.

Exempel 3: Den gyllene medelvägen  är att hitta balansen mellan lagom svårt och utmanande. Då anstränger du dig och lär dig allra mest. ”Störst lärpotential”.  Den sker ofta i steg. Bara att VETA att den trappan finns, kan göra att det känns ok att anstränga sig när man ser alternativen.

En mer utvecklad modell ser ut såhär:

En lite mer ”utvecklad” modell av samma författare.

En väl förberedd och klokt faciliterad LEGOSERIOUSPLAY-workshop ger en trygg arena, som uppmuntrar samarbete, empati och tillhörighet. Knoop talar om “regler för engagemang”. Ett intressant begrepp. Jag tanker att det här är viktigare än man kan tro. Många som har jobbat länge, vittnar om att de åtskilliga gånger engagerat sig i workshops genom åren, bara för att bli besvikna. Deras genuina engagemang ledde inte till det de hoppades på. Det gör att många har en rätt försiktig och ibland avvaktande inställning till att engagera sig i workshops från början.

LSP inte bara underlättar engagemanget rakt igenom, utan skapar detsamma. Kalla det ”Hållbart engagemang” om du så vill. Jag ser det ske VARJE gång och blir lika glad.

Positiv psykologi, är ett viktigt forskningsområde. Det handlar om att hitta en bra balans i livslångt lärande för individer, familjer, arbetsplatser och organisationer, genom att fokusera mer på hur vi kan växa och ta fram det bästa i var och en. Precis det som LEGOSERIOUSPLAY står för. Coolt! Det passar ju precis med Mål nummer 4 i de globala målen för hållbar utveckling.

SteP Education arbetar ALLTID med fokus på Livslångt Lärande. Hållbart Arbetsliv (12.8) och Hållbara värdefulla möten. (16.7)

Så kom igång! Våga boka ett möte IDAG så lovar jag att lyssna in och sedan fundera tillsammans med dig, vad som är viktigast att arbeta med hos just er. Vare sig det handlar om personlig försäljning, flöde i organisationen, strategi eller hållbart ledarskap för alla medarbetare.

Citat från en dag med Ögonlasern. VD Ida Wennberg sammanfattar nyttan med dagen. LEGOSERIOUSPLAY var metoden för dagen.

Vi är supernöjda med dagen och hur den formades. Vi fick både det roliga och fick tag i det viktiga på ett seriöst sätt. Fångade gapen på ett bra sätt.

Det var fint att se hur alla fattade galoppen och att alla i gruppen öppnade sig och bidrog. Vikten av att låta alla komma till tals för att få alla att släppa ut sina tankar uppnåddes. ALLA var supernöjda. 

Se inlägg om Ögonklinikens FokusBOX på www.legoseriousplay.eu