Min workshop om ”Tid” för mentorer och adepter på Almi Företagspartner

Under oktober 2010 hade jag förmånen att hålla en workshop under temat ”Ordets makt” för ett gäng mentorer och adepter på Almis populära mentorsprogram. Min tolkning av ordets makt var att välja ett enda ord som de flesta av oss talar så mycket om – Tid. Antingen vi har gott om den, eller ont om den!

Under en dryg timme diskuterade vi och kom gemensamt fram till att tid – handlar om prioriteringar. Den intressanta frågan är; ”Vem som prioriterar”. Är det vi själva, eller är det barnen, föräldrarna eller någon annan? Åsikterna gick isär. Med en historisk tillbakablick kan vi konstatera att det förr i tiden var ”Färre som prioriterade åt en” och att man idag i en matris- eller projektorganisation kan ha många som vill bestämma vad som är viktigast för dig att prioritera.

I detta härliga gäng med nyblivna och mogna entreprenörer så var insikten stor inom området. Som entreprenör har du en gång tagit ett beslut om att du vill rå om och prioritera din egen tid och vi fick till en bra och levande diskussion.