Beslut fattas – 3 vanliga anledningar till varför inte följs

Varför gör ni inte som vi har bestämt?!?!?

Varför gör de inte som vi har bestämt?!?!?!?
Varför gör de inte som vi har bestämt?!?!?!?

Det finns enligt Harvardprofessorerna Galford, Frisch & Greene framförallt
3 anledningar till att beslut inte efterlevs.

  1. ”Du frågade inte MIG!” När någon hör om beslutet, skjuter de det ifrån sig och hävdar att de inte var tillfrågade. Kanske håller de med om beslutet, kanske inte, men de är framförallt upprörda över att de inte blev tillfrågade i beslutsprocessen. Kanske de skulle varit med i beslutet, kanske inte. Det beror på hur starka påverkare de är av beslutet.
  2. ”Jag sa det inte förut, men jag säger det nu!” Någon som inte var fullt nöjd med beslutet väljer att berätta om det efter att beslutet är taget. Sker ofta av seniora medarbetare som för sent inser att de kommer i kläm på något sätt, och inte engagerat sig i tid.
  3. ”Jag vet att vi kom överens om något, men jag kommer att implementera detta något annorlunda.” Den tredje anledningen är lurig. Någon som först har accepterat ett beslut, men sen vill ta tillbaka det överenskomna och genomföra något annat efteråt. Det händer ofta när en chef kommer tillbaka till sitt team/kontor, och pratar med dem, och de tar sig friheten att göra några förändringar i implementeringen. Antingen öppet, eller i ”smyg”.

3 tips på lösningar

  1. du frågade inte mig….Var tydlig med hur beslutsprocessen ser ut. (Här finns åtskilliga modeller) Se till att få tillräcklig input från de viktigaste intressenterna/deltagarna (inte nödvändigtvis alla!) innan beslut fattas. Om någon frågar varför denne inte är inkluderad, se till att ha ett bra svar.
  2. ….jag säger det nu…. Etablera en grundregel: Tystnad innebär att man håller med. Ingen säger sedan emot.
  3. …jag gör på  mitt sätt…. Möt den som väljer att inte följa beslutet fullt ut, och peka på vikten av det blir så. Följ upp mer noggrant och gör en tydlig planering med ”milestones” längs vägen.

TIDIGARE INLÄGG OM BESLUT;  Minska på informationen och fatta bättre beslut.

Källa; A simple sabotage Galford/Frisch/Greene HBR Harvard Business Review