Att hålla Föredrag – Att vara före och dra?!

Du gav oss ett mycket tänkvärt, inspirerande och engagerande föredrag.

Mikael Hammargren Rowico

Ombedd att hålla ett föredrag för MIBO började jag genast fundera. Vad innebär det egentligen att hålla föredrag? Vad betyder ordet? Fick genast en (o)lustig bild framför mig.

Den här vägen är den enda rätta!!?!?!  En bild jag har svårt att förlika mig med. Varför skulle jag veta vilken väg som är den rätta för andra?
Den här vägen är den enda rätta!!?!?!
En bild jag har svårt att förlika mig med. Varför skulle jag veta vilken väg som är den rätta för andra?

Att jag skulle dra före…..hur skulle jag kunna göra det? Jag har ju inte en aning om vart alla är på väg?  Ändå är det lätt en sådan FÖR-väntan som sprider sig i en lokal med många människor som ska lyssna på samma person. Jag vet ju hur skeptisk jag själv kan vara i en sådan situation… Här kommer sändaren – lyssna bör vi! Huga!

Jag fick istället göra MIN grej. Vad har vi egentligen gemensamt? Eftersom jag visste väldigt lite om de personer jag skulle träffa under en kort tid, ville jag fånga intresset på ett ödmjukt sätt, men ändå sätta ner foten. Jag kom fram till att vi har tre gemensamma punkter.(se nedan)

Vi har 3 gemensamma punkter 1. Vi har alla fått livets gåva 2. Vi är alla här nu (åtminstone fysiskt) 3.  Vi kommer alla att dö
Vi har 3 gemensamma punkter
1. Vi har alla fått livets gåva
2. Vi är alla här nu (åtminstone fysiskt)
3. Vi kommer alla att dö

Nästa fundering kom som ett brev på posten. Vad kan lilla jag tillföra – som skulle kunna vara till nytta på något av deras fortsatta resa och nästa steg i livet? Det är ju minst sagt pretentiöst!! Tack och lov, fördes mina steg till den här boken (se nedan) med ett klokt citat under.

s 23 Vi är alla rädda för att bli avslöjade som amatörer, men idag är det faktiskt amatören - entusiasten som med kärlek tar itu med sina sysslor utan att tänka på berömmelse, pengar eller karriär - som ofta har ett försteg framför den professionelle. Eftersom amatörer har föga att förlora är de redo att pröva vadsomhelst och dela med sig av sina rön."
s 23 ”Vi är alla rädda för att bli avslöjade som amatörer, men idag är det faktiskt amatören – entusiasten som med kärlek tar itu med sina sysslor utan att tänka på berömmelse, pengar eller karriär – som ofta har ett försteg framför den professionelle. Eftersom amatörer har föga att förlora är de redo att pröva vadsomhelst och dela med sig av sina rön.”

Ok. Jag var redo att köra. Blev dessutom ytterligare stärkt av följande citat i boken enligt ovan. Det är inte bara ”ok” att dela med sig, utan en viktig strävan ATT dela med sig. Givetvis kopplat till den nyfikenhet jag alltid vurmar för.

Citat The joy of sharing Annie

Under föredraget fokuserade jag därför med utgångspunkt i att jag är RUGGIGT BRA PÅ ATT TWISTA och delade med mig av mina funderingar kring följande 5 frågor som jag funderat mycket kring! (Och som förhoppningsvis kan utmana och stötta inför det steg som DE är på väg att ta.)

  1. Hur kan det komma sig att dagens lärare, och nutidens ledare står inför samma utmaning?
  2. Kan det vara så att vi behöver något annat än bollplank för att komma vidare och ta ett steg?
  3. Vilken nytta kan vi ha av en ”myr-helikopter” för att fokusera? (och fatta rationella beslut)
  4. Tänk om det inte alltid ÄR effektivt att vara effektiv? (Att tänka är att arbeta)
  5. Vad tror du det innebär att göra en twist för att ta ditt nästa steg.
  6. (Bonus) Kan humor – och hur mycket vi skrattar påverka vårt resultat? Länk ”Why we laugh” TedTalk.

Citat Do what you are best at

 

”Såsom arbetande i ett av MIBO’s medlemsföretag hade jag den 7 Maj 2014 förmånen att få delta i en föreläsning/utbildning ledd av Birgitta Olofson på SteP Education.

Då jag i mitt ledarskap alltid vill utvecklas gillar jag ämnen som tangerar hur vi agerar, vad vi säger och vilket resultat olika sätt att vara, uppträda, tala kan påverka omgivningen och inte minst mig själv.

Vi fick under några timmar en insikt och med enkla termer och metaforer frågeställningar och förklaringar, inte hur saker ska vara utan mer hur jag kan hantera skeenden och kanske mest av allt varför vissa saker sker.

Utan att jag fått mottaga någon examen påstår jag mig vara en i grunden ”grön” person, men faller ibland och visar min ”gråa” sida. Den finns men i mitt ledarskap strävar jag efter att använda min ”gröna” sida.

Jag tror mig veta att ni genomskådat att jag är nöjd. Det är jag och jag kan rekommendera dig, din avdelning eller ditt  företag att prova på hur man gör en ”twist”.”

Göran Stjärnfelt Furninova