VINNARE UTSEDD i SteP Educations TÄVLING greytogreen™ till teamet

Grattis Sara Wettergren och Hungerprojektet!

Ni har nominerats av Åsa Skogström till denna tävling.  Priset innebär att SteP Education erbjuder er att genomföra en aktiv heldagsworkshop på Hungerprojektet med fokus på greytogreen™ för max 12 personer på svenska eller engelska. (Åsas nominering längre ner)

Ett viktigt projekt i världen!

Vad handlar greytogreen™ om?

Dela upp ledarskap i 3 kategorier. 1. Leda verksamheten 2. Leda andra och 3. Leda sig själv. Kategori 3 kan kallas för JAGledarskap. greytogreen™ är en modell och en aktiv workshop i JAGledarskap. Mer info om greytogreen finns här.

SteP Education certified partner

De som vinner får förutom en engagerad workshopledare, , framförallt, en givande, rolig och tänkvärd dag tillsammans, som blir ett bra avstamp till nästa steg. Det innebär att alla får något konkret med sig hem, men framförallt är det en workshop som växer med tiden! En sådan dag passar för alla som vill ta ännu ett steg tillsammans, och kan kopplas samman med tidigare utbildningar som gjorts, så att det blir en väl planerad insats.

Platser som väntar på vinnarna
Platser som väntar på vinnarna i januari 2016

ÅSA SKOGSTRÖMS NOMINERING

1.Vem/vilka nominerar du? 

Sara Wettergren och teamet på Hungerprojektet Sverige

2.Varför vill du, att de du nominerar ska vinna en heldags-workshop i JAG ledarskap?

För att de satsar all sin tid och energi på att leda andra i att engagera sig i Hungerprojektet och deras viktiga arbete med samhällsentreprenörskap i Afrika, Asien och Latinamerika. Som organisation som arbetar med utvecklingsfrågor har de inte möjlighet att investera i denna typ av viktiga workshops för personalen.

3.Vilket steg vill du att de/ni ska ta?

För att kunna leda andra är det viktigt att känna sig själv och hur man samverkar i gruppen. Fortsätta skapa ett klimat där både medarbetare och volontärer kan växa och utvecklas, så att organisationen kan fortsätta växa och stödja ännu fler människor i deras arbete med att avskaffa hunger och fattigdom en gång för alla.

step by step

Varför denna tävling? Varför inte? Livet består av mer än bara pengar. Det är en glädje att dela med sig och få träffa kloka människor!