Tycker du också om Möten med Fokus och Energi!

Mitt fokus är att skapa affärsnytta och energi i varje möte, litet som stort.

Möten med många eller få deltagare, men alltid med syftet att stötta och utmana deltagarna att ta ett steg – till.
Ibland behövs det utbildning, både för den som håller mötet och för dem som deltar.

SteP Education AB vilar i grunden på Olofson i rollen som Mötesledare/Facilitator.
Mitt fokus är att skapa affärsnytta och energi i varje möte, litet som stort.

Verksamheten, där Olofson med kloka samarbetspartners stöttar och utmanar kunder, vilar på 3 ben.

  • Facilitering & Mötesledning vid workshops och viktiga möten
  • Utbildning för nyckelpersoner inom facilitering, ledarskap, försäljning och bolagsstyrning.
  • Rådgivning, vid viktiga investeringar i kompetensutveckling och möteskartläggning

Vill du också ta ett steg till – med dina möten och med din verksamhet, ta gärna kontakt med mig, Birgitta Olofson!