Hitta glöden – eller Den överraskande sanningen om vad som motiverar

En SteP Recension av Birgitta Olofson – Författare Daniel H Pink

Daniel H Pinks bok med ovanstående titel – är den bästa boken jag har läst på mycket länge! Det är en bok som på ett konkret sätt ger ett helt nytt perspektiv på invanda mönster. Att temat på boken är högaktuellt påvisas i flera artiklar som pekar på fenomenet som till exempel ledaren i DI-debatt; ”Varför ska finansfolk ha bonus när läkare klarar sig utan” där fem svenska forskare ifrågasätter om bonusar tar hänsyn till långsiktiga mål, eller ens belönar prestation. (14 maj 2011)
Pink menar att det finns 3 drivkrafter som motiverar oss
1. Biologisk motivation – Mat vatten & sexuell belöning
2. Yttre motivation – Belöningar och straff som omgivningen utdelar för olika beteenden.
3. Inre motivation – Själva genomförandet av uppgiften skänker inre tillfredsställelse

DETTA VET VI! Det som är den stora insikten efter att ha läst boken – och något som bekräftar mina egna tankar inom området är följande; Införandet av belöning kan till och med störa prestationen!

Belöningar kan ge ett kort uppsving på kort sikt – precis som en kopp kaffe…… men effekten avtar och kan minska en persons långsiktiga motivation att fortsätta med projektet.

”Vi har kommit fram till att finansiella incitament kan resultera i negativa påverkan av den totala prestationen”   London School of Economics som fostrat 9 nobelpristagare i ekonomi

De 3 avgörande elementen för att nå och engagera den inre drivkraften
Självstyrning
-(autonomy) leder till engagemang. Ge tydliga ramar för vad som gäller och definiera uppdraget. Ge fullständig frihet i hur! Motsats till självstyrning är kontroll. Det gäller att våga släppa kontrollen.
Mästerskap (mastery) Ett förhållningssätt att man vill göra något bättre och bättre. Att vi har det kloka inom oss – bara vi låter det komma fram! En insikt om att det är ok med en ansträngning för att nå lite längre. Glädjen ligger i strävandet snarare än att nå ända fram. ”Syre för själen”.
Mening – (syfte) – Det handlar om ett ”högre” syfte som involverar att åstadkomma något som är bra för människor. En tydlig mening med det vi gör aktiverar den energi som får oss att leva.

All prestation drivs inte av pengar, utan varje företag gör klokt i att fundera kring vad som verkligen driver varje enskild medarbetare och att förtydliga uppdraget som varje medarbetare har. Hur hittar de glöden! Sedan är det hög tid att lämna dem ifred och våga släppa kontrollen!

Daniel Pink på Youtube . Ett fantastiskt  Mindmappingalternativ

Daniel Pink på Youtube TedXalternativ

Vill du har mer inspiration och mer konkreta exempel?

Kommentera min blogg, så delar jag gärna med mig av en längre recension av boken. Gratis! ;.)

Intressanta case i boken som visar på kraften av inre belöning
Wikipedia
– ett exempel på 2000-talets kraftfullaste nya affärsmodell – öppen källkod!
Linux – en mjukvara som satts samman av en armé obetalda programmerare
Firefox – en gratis webläsare som har över 150 miljoner användare som skapats av frivilliga jorden runt
Meddus – ROWEs ivrigaste förespråkare  (Result Only Working Environment) ”
Atlassian – Införde Fed Ex Dag, där de anställda fick arbeta med vilket problem som helst, hur som helst. Det behövde inte ha något med deras jobb att göra. En del av företagets coolaste idéer kommer från dessa dagar.
Google – Uppmuntrar sina programmerare att ägna en dag i veckan åt sidoprojekt. Under ett år är mer än hälften av alla nyheter från Google framsprungna ur dessa perioder av rent självstyre. Ex Google News, Gmail.
3M – Visionären William Mc Knight myntade begreppet; ”Anställ bra personer och lämna dem ifred”.
TedX – Gratis kunskapsdelning!