En utmaning för beslutsfattare idag, är att få de utbildningar som företaget investerar i att verkligen ge effekt (skapa affärsnytta) och föra företaget framåt. Detta oavsett om det är en individ eller flera nyckelpersoner som vill ta ett steg. Ett första steg i samarbeten med mig, är ofta att vi bokar en spånskiva. Det är ett möte där jag lyssnar in dig, och dina utmaningar i din verksamhet. Vi spånar fritt och då jag bjuder på mina bästa tips och råd när det gäller utbildning. Efter spånskivan har vi skapat det förtroende som krävs, och framförallt vet vi båda OM vi vill gå vidare, eller ej. Det har vi båda nytta av så att vi lägger vår dyrbara tid rätt.

SteP Education AB vilar i grunden på Olofson i rollen som RÅDGIVARE. Åt företagsledare som investerar i kompetensutveckling, för sig och sina medarbetare, för att skapa affärsnytta.
Hela verksamheten, där jag med kloka samarbetspartners stöttar och utmanar mina kunder, vilar på 3 ben.

  1. Rådgivning, strategisk och taktisk
  2. Utbildning, för individer och nyckelpersoner inom styrelse, strategi, ledarskap och försäljning
  3. Facilitering, vid viktiga möten, stora som små för att utmana, stötta och leda processen

1. SteP Rådgivning

Har du och ditt företag ambitionen att ta ett steg, och inser att kompetensutveckling behövs? Vill du också att den kompetensutveckling som företaget investerar i ska bli mer träffsäker och framförallt generera så mycket effekt som möjligt? Börja med att ställa dig frågan — varför du vill göra investeringen och vad den ska leda till? Fundera sen på om det är rationellt att göra allt själv?

Ibland är det lätt att kortsiktigt ”bara tänka utbildning”. Olofson fick oss tidigt att tänka bredare, mer långsiktigt och framförallt att koppla investeringen till vår strategi. Vi behövde utmanas för att verkligen nyttja vår potential 

2. SteP Utbildning för individer och eller flera nyckelpersoner

Min styrka är förutom min långa erfarenhet inom utbildning och pedagogik, min kreativitet. Därför vågar jag skriva, att den utbildning som du behöver för att ta ett steg till. Den fixar jag! För att bjuda på några associationer kommer här några genomförda uppdrag, som jag genomfört själv och eller tillsammans med samarbetspartners.

”Tack för två värmande dagar! JAG-ledarskap är grundförutsättning för att kunna leda andra…det är fakta och inget antagande!” (Hela blogginlägget om affärsnyttan av greytogreen och JAG ledarskap hittar du här.)
Karin Wehlin, VD BoMill AB

Din situation är unik — varför inte göra en unik utbildning? Det finns alla möjligheter att skapa en utbildning bara för dig, med precis det innehåll som just du behöver, just nu. Det blir extremt tidseffektivt och skräddarsytt. Varför stöpa alla i samma form när vi behöver olika saker?  

3. SteP Facilitering (Processledning)

När ett möte eller en större träff bara flyter på och alla är närvarande både fysiskt och mentalt. När det blir bra och öppna diskussioner och alla kommer till tals. När alla bidrar och framförallt, det blir någon form av uppsamling, resultat och affärsnytta, Då har du antagligen haft en riktigt bra facilitator (processledare) på plats. En bra facilitator låter kunden äga frågan, men stöttar och utmanar densamme att ta ett steg till! En nyckelfråga kan handla om att lösa en utmaning, men ännu hellre om att se potentialen hos dem som deltar!

Väldigt kul att se hur proffsigt Du höll ihop och drev eftermiddagens övningar! Inte alls en enkel uppgift, som Du dock avverkade med säker hand!

Charlotta Falvin om mitt uppdrag i Styrelsekraft

Om den som lyssnar är sökare — så blir min roll att vara tolkare. Att tolka det jag ser och sätta in det i ett större sammanhang!  Mitt budskap är viktigt, men det är när deltagarna får möjlighet att dela med sig av de associationer de får som det lyfter!