Unik
Din situation är unik – därför blir din utbildning unik. Det innebär att det finns alla möjligheter att skapa en utbildning bara för dig, med precis det innehåll som just du behöver, just nu. Det blir extremt tidseffektivt och skräddarsytt. Varför stöpa alla i samma form när vi behöver olika saker?

Utbildning
Vi pratar utbildning med flera experter/handledare – inte coaching eller mentorskap. I skapandet av utbildningen utgår vi från företagets affärsidé och ditt uppdrag. Det innebär att vi gör en behovsanalys där vi väljer ut de frågor som är viktigast för er just nu. Det kan handla om styrelsefrågor, ekonomikontroll, ledarskapsfrågor eller arbetsrätt bara för att nämna några exempel.

Du slipper att begränsa dig till ett färdigt upplägg med allt vad det kan innebära i form av resor, introduktioner, frånvaro från jobbet och mindre pricksäkra teman som ingår i paketet.

Obegränsad flexibilitet
Du gör ett eget val hur högt du vill lägga ribban. Vill du läsa och förbereda mycket före, eller vill du ta allt på plats? Har du bara tre timmar över varannan vecka, så är det den tid vi har att spela på, men utbildningen blir ändå av, vilket du har stor nytta av i din nya roll där du kan känna en större säkerhet i dina beslut.

What’s in it for me?